Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych"

PARTNER WIODĄCY: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

PARTNERZY PROJEKTU: Obec Zemplínske Hámre, Obec Osadné

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 1 112 330,01 EUR
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: 28.02.2021r.

OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu zrównoważonego wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczych na terenie wschodnich Karpatach i wschodniej części Pogranicza Polsko-Słowackiego przez mieszkańców i turystów.

 Cele szczegółowe projektu

 • Wypromowanie wspólnego produktu turystycznego opartego o wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne
 • Zachowanie zabytkowej tkanki kolejnictwa wąskotorowego i jego historii w Polsce i na Słowacji
 • Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów

Realizacja projektu polega na stworzeniu wspólnej oferty, produktu turystycznego w postaci trasy wycieczkowej prowadzącej od stacji kolejki wąskotorowej Majdan, przez Balnicę (podróż kolejką wąskotorową), do Osadnego wzdłuż trasy kolejki wąskotorowej Osadne-Udava (pieszo lub rowerem) i dalej do Zemplinskich Hamrów (autokar) gdzie czeka atrakcja w postaci kolejki na kołach oferującej podróż po historycznej trasie kolejki wąskortorowej Snina -Vihorlat.

W zakres projektu wchodzą następujące elementy:

 • budowa stalowej wiaty celem rozbudowy skansenu i ochrony historycznych eksponatów kolejki wąskotorowej w Majdanie wraz z konserwacją i zabezpieczeniem tych eksponatów,
 • zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji jako nowoczesnej formy udostępniania zabytku jakim jest Bieszczadzka Kolejka Leśna,
 • zakup i instalacja monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów w Majdanie,
 • organizacja rajdów szkoleniowych w Polsce i na Słowacji dla przedstawicieli branży turystycznej z terenu objętego projektem,
 • odnowienie drogi po byłej trasie kolejki wąskotorowej Snina – Vihorlat,
 • budowa stacji i zakup drogowego pociągu kołowego w Zemplinskich Hamrach,
 • budowa Centrum informacji turystycznej w Osadnem,
 • zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji „Kolejka wąskotorowa Snina – Vihorlat”,
 • zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji „Kolejka wąskotorowa Osadne - Udava”.

Trwałym rezultatem projektu poza infrastrukturą będą wspólny polsko-słowacki produkt turystyczny w postaci propozycji trasy wycieczkowej łączącej oferty trzech partnerów projektu.

WIECEJ INFORMACJI: https://kolejka.bieszczady.pl/

Back to top