Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

TYTUŁ MIKROPROJEKTU: "Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik"

PARTNER WIODĄCY: Powiat Jasielski

PARTNERZY PROJEKTU: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIKROPROJEKTU: 80 762,05 EUR

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: ‭68 647,74 EUR 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: sierpień 2020 r. - lipiec 2021 r.

OPIS PROJEKTU: Mikroprojekt po stronie słowackiej obejmuje modernizacje szlaku niebieskiego od Roztok w kierunku granicy z Polską oraz odcinek szlaku czerwonego od szlaku niebieskiego z Roztok do miejsca połączenia z nowo powstającym szlakiem żółtym. Zostanie wykonana również infrastruktura rekreacyjna tj.: stojaki na rowery, toalety zewnętrzne, przechowalnia bagażu i sprzętu turystycznego oraz altana z ławkami i stołem. Działania po stronie polskiej obejmą utworzenie nowego turystycznego szlaku pieszego oraz ścieżki przyrodniczej, których początek będzie przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Na ścieżce zamontowane zostaną tablice z graficznym przedstawieniem flory i fauny najbliższej okolicy. Dla zapewnienia komfortu odwiedzjącym, planuje się wykonanie altany z niezbędna infrastrukturą. Zaplanowano rozszerzenie funkcjonalności mobilnego przewodnika powiatu jasielskiego, m. in. o „przewodnik audio”, umożliwiający zwiedzanie osobom niewidomym lub niedowidzącym oraz moduł „planer podróży”, umożliwiający tworzenie własnych tras lub miejsc do odwiedzenia. Zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne z zakresu filmu i fotografii o tematyce przyrodniczej z zakresu małej architektury, a także sportowej promjące aktywne spędzanie czasu wolnego w otoczeniu natury.