Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT  w Preszowie"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

TYTUŁ PROJEKTU: "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny"

PARTNER WIODĄCY: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

TYTUŁ PROJEKTU: "Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna – Stropkov"

PARTNER WIODĄCY: Gmina Korczyna

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020TYTUŁ PROJEKTU: "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza"

PARTNER WIODĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020TYTUŁ PROJEKTU: "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym"

PARTNER WIODĄCY: Zespołu Szkół w Iwoniczu

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020TYTUŁ PROJEKTU: "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T"

PARTNER WIODĄCY: Województwo Podkarpackie

TYTUŁ PROJEKTU: "Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina-Medzilaborce-Krosno"

PARTNER WIODĄCY: Powiat Krośnieński

TYTUŁ PROJEKTU: "Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady"

PARTNER WIODĄCY: Powiat Leski

Back to top