Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat"

PARTNER WIODĄCY: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

PARTNERZY PROJEKTU: Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 1.067.417,20 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU01.02.2017 - 26.10.2018

OPIS PROJEKTU: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

WIECEJ INFORMACJI: http://www.muzeum.krosno.pl/interreg

Back to top