Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "EtnoCarpathia"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

PARTNERZY PROJEKTU: Miejski Dom Kultury Vranov nad Topľou, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 717 996,46 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU01.11.2019 - 31.10.2021

OPIS PROJEKTU: Główną ideą projektu jest rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego o zasoby kultury karpackiej. Działania zaplanowane w projekcie będą skierowane na zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Pogranicze polsko-słowackie obfituje w różnorodność kulturową, wynikającą z faktu występowania tu niegdyś wielu zbiorowości etnicznych m.in.: Pogórzan, Łemków, Bojków, a po stronie słowackiej przez ludności obszarów dzisiejszego Šariša, Zemplina, Zamagurie. Każda z nich charakteryzowała się odmiennymi tradycjami i rzemiosłem, a jednocześnie łączyła je wspólna historia i korzenie kulturowe. Jednakże liczne historyczne okoliczności sprawiły, że znaczna część tych kultur uległa wyginięciu lub zapomnieniu, co stwarza zagrożenie dla zachowania trwałości bogactwa kulturowego pogranicza. Efektem projektu będzie powstanie nowego produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego na dziedzictwie wybranych kultur karpackich. Produkt ten zostanie opracowany pod wspólną, istniejącą już międzynarodową marką karpacką Carpathia i zaoferuje turystom poznanie autentyzmu i wielokulturowości polsko-słowackiej części Karpat, zróżnicowanego rzemiosła i unikalnych tradycji tego obszaru. 

WIECEJ INFORMACJI: http://www.karpacki.pl/stowarzyszenie-karpaty/projekty-wlasne/etnocarpathia/

Back to top