Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie"

PARTNER WIODĄCY: Powiat Bieszczadzki

TYTUŁ PROJEKTU: "EtnoCarpathia"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

TYTUŁ PROJEKTU: "Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat"

PARTNER WIODĄCY: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

TYTUŁ PROJEKTU: "Szlak Kultury Wołoskiej"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie „Procarpathia”

TYTUŁ PROJEKTU: "Eskapady na książęcym szlaku"

PARTNER WIODĄCY: Gmina Miejska Jarosław

TYTUŁ PROJEKTU: "Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza"

PARTNER WIODĄCY:  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

TYTUŁ PROJEKTU: „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”

PARTNER WIODĄCY:  Gmina Miasto Rzeszów

TYTUŁ PROJEKTU: „Sieć miast Euroregionu Karpackiego”

PARTNER WIODĄCY: Gmina Miejska Jarosław

Back to top