Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”

PARTNER WIODĄCY:  Gmina Miasto Rzeszów

PARTNERZY PROJEKTU: Miasto Stropkov

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 200 254,54 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU01.05.2017–30.10.2018

OPIS PROJEKTU: Projekt ma na celu utworzenie transgranicznego szlaku tematycznego pn. „Śladami Austro-Węgier”, będącego odtworzeniem historycznego szlaku potocznie nazywanego Józefinką, rozpoczynającego się w Stropkowie i biegnącego po stronie słowackiej przez miejsce pielgrzymek Buková hôrka i wioski: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľaná i Nižný Komárnik, a następnie po stronie polskiej przez Barwinek, Duklę, Korczynę, Strzyżów i kończącego się w Rzeszowie (trasa dzisiejszej DK 19 i E371). Partnerzy projektu wyznaczają naturalny początek i koniec szlaku, stanowiący współcześnie główny szlak komunikacyjny pomiędzy dwoma miejscowościami,  wyznaczony połączeniami transportowymi – drogami, łącząc ze sobą rozporoszone wokół szlaku obiekty architektoniczne będące śladem obecności Monarchii Austro-Węgierskiej. Klamrę tematyczną szlaku stanowi dziedzictwo kulturowe obszaru polsko-słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej, szczególnie wiążące się z obecnością na tych terenach armii. Pozostawione na terenie polsko-skłowackiego pogranicza zabytkowe budynki: garnizony, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej, stanowią unikatowe dziedzictwo kulturowe, będące jednocześnie historycznym świadectwem czasów świetności dynastii Habsburgów.

   WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/rzeszow-i-stropkov-wspolpraca-na-rzecz-kultury-pogranicza

Back to top