Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza"

PARTNER WIODĄCY:  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

PARTNERZY PROJEKTU: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI SŁOWACJA-PÓŁNOC

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 558 511,20 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU01.03.2017-30.10.2018

OPIS PROJEKTU: Główną ideą projektu jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Poszczególne działania projektu będą skierowane na zainteresowanie turysty pieszego (lokalnego oraz zagranicznego) w/ w dziedzictwem. Aby pokazać turyście pieszemu walory jakimi cechuje się pogranicze (w tym obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) niezbędne jest w pierwszej kolejności zinwentaryzowanie i usystematyzowanie szlaków oznakowanych w terenie i opisanych w materiałach publikowanych oraz znajdujących się wokół nich elementów infrastruktury miękkiej i atrakcji.  Następnie zinwentaryzowane szklaki zostaną umieszczone na stronie www oraz będą dostępne poprzez aplikację mobilną. Na aplikacji umieszczony zostanie także wypracowany w niniejszym projekcie modelowy produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka”. Produkt zakłada kooperację od 6 do 8 obiektów hotelarskich (noclegowych), które połączone zostaną w szlak w formie pętli przez pogranicze. Produkt polega na wędrowaniu od pierwszego obiektu po pętli przez liczbę dni odpowiadającą ilości obiektów na trasie. Turyści wyruszając z pierwszego obiektu zostawiają w nim swoje bagaże i samochód. Właściciel obiektu przewozi bagaże, lub ew. odstawia samochód do kolejnego obiektu. Dzięki temu turyści mogą w wygodny sposób poznawać atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki, dostosowana oferta i obsługa obiektów hotelarskich i gastronomicznych do standardów turystyki pieszej. Tak przygotowane narzędzie/produkt wymagać będzie odpowiedniej kampanii marketingowej w postaci: udziału w targach turystycznych (Tour Salon Poznań, Incheba Bratisława, ITB Berlin) w celu zainteresowania turysty krajowego i zagranicznego, nakręcenia i emisji serialu na TV i kanale youtube, przeprowadzenia 2 imprez promujących turystykę pieszą wśród ludności lokalnej połączonych z prezentacją atrakcji i zasobów regionu, wydania przewodnika, materiałów promocyjnych, newslettera, przeprowadzenia study tour dla blogerów turystycznych z Polski, Słowacji i innych).

   WIECEJ INFORMACJI: http://www.karpacki.pl/stowarzyszenie-karpaty/projekty-wlasne-zakonczone/wedrowanie-bez-plecaka/

Back to top