Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020TYTUŁ PROJEKTU: "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym"

PARTNER WIODĄCY: Zespołu Szkół w Iwoniczu

PARTNERZY PROJEKTU: Spojená Škola Sabinov

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 039 277 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 - 31.08.2021

OPIS PROJEKTU: poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń, warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży oraz nauczycieli z Polski i Słowacji.   Wybudowana i doposażona zostanie stacja diagnostyczna w Zespole Szkół w Iwoniczu, w której szkoła zamierza szkolić swoich uczniów. Zakres projektu obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku warsztatu szkolnego o dział diagnostyki pojazdów samochodowych. Z kolei słowacka szkoła planuje stworzyć nowoczesne zaplecze kuchenne do kształcenia w kierunkach gastronomicznych. Działania obejmują branżę mechaniczną i gastronomiczną.

WIECEJ INFORMACJI: https://www.powiat.krosno.pl/strona-62-poprawa_jakosci_ksztalcenia_zawodowego.html

Back to top