Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020TYTUŁ PROJEKTU: "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T"

PARTNER WIODĄCY: Województwo Podkarpackie

PARTNERZY PROJEKTU: Zarząd Dróg Preszowskiego Kraju Samorządowego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 999 992,48  EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 30.04.2018 - 29.04.2021

OPIS PROJEKTU: przebudowa, budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa chodników, budowa przepustów, budowa i przebudowa odwodnienia, budowa dodatkowych jezdni dla obsługi komunikacyjnej działek przyległych do DW 992, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i budowa zjazdów.

WIECEJ INFORMACJI: http://www.pzdw.pl/inwestycje/w-trakcie-realizacji/interreg-pl-sk-2014-2020/33

Back to top