Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020TYTUŁ PROJEKTU: "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza"

PARTNER WIODĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara

PARTNERZY PROJEKTU: Średnia Zawodowa Szkoła Biznesu w Preszowie

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 206 918,20  EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 - 31.08.2021

OPIS PROJEKTU: Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji trzech głównych zadań, tj. wizyt studyjnych, zagranicznych staży zawodowych oraz kursów zawodowych prowadzonych w międzynarodowym środowisku. W ramach projektu założono również doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do funkcjonowania firm symulacyjnych oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozwalające kształcić uczniów w warunkach zbliżonych do rynkowych.

WIECEJ INFORMACJI: http://zsp1.fc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2564&Itemid=850

Back to top