Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo interreg europe 2

Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 odbędzie się w terminie 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku.

Na stronie programu opublikowano wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 158 KB). Wzór jest dostępny w języku angielskim – roboczym języku programu Interreg Europa. Jest to dokument o charakterze roboczym, który ułatwia prace związane z przygotowywaniem projektu. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie online, za pośrednictwem Portalu Interreg Europa.

Informacje o programie Interreg Europa w języku polskim są dostępne w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). W serwisie EWT zostanie także opublikowane polskie tłumaczenie robocze podręcznika programu (ang. Programme manual).

logo interreg europe

Eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają od 14 marca do 18 marca 2022 r. na wydarzenia i sesje na żywo. Informacje na ten temat są dostępne na stronie programu Spotkania będą prowadzone w roboczym języku programu – po angielsku.  

W ciągu pięciu dni będzie można zgłębiać wiedzę, czerpać inspirację z dobrych praktyk oraz bliżej zapoznać się z funkcjonującymi w Europie rozwiązaniami z zakresu polityki regionalnej. W tym celu zaplanowano warsztaty online, rozmowy z ekspertami programu Interreg Europa, wirtualne wizyty studyjne oraz sesje matchmakingowe. 

Dla władz regionalnych planowane są sesje matchmakingowe (ang. Matchmaking sessions). Są to tematyczne dyskusje nad wybranymi zagadnieniami rozwoju regionalnego, adresowane w szczególności do Instytucji Zarządzających programami Funduszy Strukturalnych.

Sesje matchmakingowe z udziałem zagranicznych partnerów organizują i moderują eksperci. Trwają od 90 minut do dwóch godzin. Sesje to także okazja do zapoznania potencjalnych partnerów projektowych i przetestowania wymiany doświadczeń z europejskimi podmiotami w praktyce.

Informacje na temat ubiegania się o sesje matchmakingowe oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie programu Interreg Europa

Terminy i tematyka spotkań

logo interreg europe 2

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na Krajowy Dzień Informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2022 roku w formule online, w godzinach 10:00 – 12:15. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski.

Pierwszy nabór wniosków odbędzie się terminie 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku.

Więcej informacji, w tym link do rejestracji i program wydarzenia

logo interreg europe 2

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Sekretariat Interreg Europa udostępnił na stronie programu projekty dokumentów dotyczących pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 (termin naboru: 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku):

- Interreg Europe first call for proposals – terms of reference (warunki pierwszego naboru wniosków- w załączeniu).

Dokument zawiera także listę zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020, ułożoną wg obszarów tematycznych i głównych zagadnień projektów. Lista ma m.in. ułatwić wnioskodawcom dostęp do informacji na temat rezultatów projektów i dobrych praktyk w określonej dziedzinie. Żeby przejść do strony danego projektu wystarczy kliknąć w jego nazwę.

Ponadto w warunkach naboru znajduje się także wzór deklaracji podpisywanej przez partnerów (Annex 02 – Declaration template). Deklaracje są składane razem z wnioskiem o dofinansowanie. Złożenie wszystkich deklaracji jest jednym z kryteriów kwalifikowalności wniosku.

- Interreg Europe 2021 2027 Programme Manual. February 2022 draft version 2 (druga wersja podręcznika programu z lutego 2022 – w załączeniu).

Oba dokumenty zawierają zastrzeżenie, że informacje w nich zawarte podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu oraz zatwierdzeniu przez przyszły komitet monitorujący Interreg Europa.

Projekt programu Interreg Europa 2021-2027 został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu 2022 roku. Zatwierdzenie dokumentu jest spodziewane w drugim kwartale 2022 roku.  

Międzynarodowa grupa robocza finalizuje prace na ostatecznym kształtem podręcznika programu. W Polsce trwają prace nad polską wersją językową dokumentu.

Powołanie Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 planuje się w drugim kwartale 2022 roku.

logo interreg europa 2021 2027

5 kwietnia 2022 roku w trakcie wydarzenia rocznego "Europe, let's cooperate!2022" zostanie otwarty pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 (zakończenie planuje się 31 maja 2022). Trwa rejestracja na wydarzenie.

W trakcie spotkania będzie można, między innymi, wysłuchać oraz skonsultować się z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa, wirtualnie spotkać się z potencjalnymi partnerami projektowymi, a także zaprezentować swój pomysł na projekt. Spotkanie będzie odbywało się w języku programu Interreg Europa – po angielsku.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, planuje w marcu 2022 roku krajowy dzień informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków. Szczeóły zostaną podane w poźniejszym terminie.

Szczegółowe informacje, program wydarzenia oraz rejestracja

 

Back to top