Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów o programie Interreg Europa. Informacje przedstawiają pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu.

Nagrania są dostępne w języku angielskim, roboczym języku programu i projektów.

  • Key programme features - o głównych założeniach programu, jego zasięgu geograficznym i zakresie tematycznym opowiada pan Nicolas Singer – kierownik Wydziału ds. Projektów i Platformy learningowej Interreg Europa.
  • Key project features - na temat głównych cech projektów wypowiada się pan Jason Martinez, Koordynator ds. projektów.  
  • What is the Policy Learning Platform? - bezpłatne wsparcie eksperckie Platformy learningowej Interreg Europa prezentuje pani Magdalini Anagnostou, koordynatorka platformy.

Interreg Europe High res logo

Drugi nabór wniosków zostanie otwarty 15 marca i potrwa do 9 czerwca 2023 roku.

Wspólny Sekretariat w listopadzie i grudniu 2022 roku zorganizował tematyczne spotkania online dla zainteresowanych współpracą w projektach Interreg Europa.

Poniżej zamieszczono linki do nagrań ze spotkań.

Interreg Europe High res logo

W trakcie posiedzania, które odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2022 r. w Pradze, Komitet Monitorujący program Interreg Europa warunkowo zatwierdził do dofinansowania 72 ze 134 projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków (5 kwietnia - 31 maja 2022 r.).

W projektach warunkowo zatwierdzonych do dofinansowania jest 43 partnerów z Polski. Trzy polskie instytucje pełnią rolę partnera wiodącego (odpowiadają za cały projekt pod względem prawnym i finansowym). Lista projektów jest dostępna na Portalu Interreg Europa.

Wspólny Sekretariat programu powiadomi partnerów wiodących o warunkach, które projekty muszą spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie z UE.

Interreg Europe High res logo

Program Interreg Europa zaprasza władze publiczne do korzystania ze wzajemnych ocen (ang. peer review).

Nabór wniosków jest ciągły. Jednak w razie zainteresowania oceną w pierwszej połowie 2023 roku wskazane jest złożenie wniosku do 30 listopada 2022 roku.

Wzajemna ocena umożliwia uzyskanie świeżego i bezstronnego spojrzenia na polityki rozwoju. Pozwala na określenie deficytów w określonych obszarach oraz podpowiada, jakie innowacyjne rozwiązania można zastosować w odniesieniu do konkretnych sektorów (np. turystyki) lub grup docelowych (np. MŚP).

We wzajemnych ocenach uczestniczą praktycy z UE, Norwegii, Szwajcarii. Zakres tematyczny obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i gospodarowanie zasobami.

Usługa jest bezpłatna. Wzajemne oceny współorganizują eksperci tematyczni platformy learningowej Interreg Europa. W razie potrzeby, koszty cateringu i tłumaczenia może sfinansować program Interreg Europa. Szczegółowe informacje są dostępne w warunkach naboru (ang. Terms of Reference)  (PDF 447 KB).

Pomocą w opracowaniu wniosku o wzajemną ocenę  (DOCX 140 KB) służy także Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa ulokowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (22 273 81 76, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wzajemna ocena w Pomorskiem

W 2022 roku ze wzajemnej oceny skorzystał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – dwudniowe spotkanie z udziałem zagranicznych instytucji odbyło się w Gdańsku.

Władze regionalne chcą zwiększyć w województwie liczbę innowacyjnych projektów i interesują się funkcjonującymi w Europie systemami wspierania beneficjentów w docieraniu do informacji o źródłach finansowania z UE.

We wzajemnej ocenie uczestniczyli partnerzy z Holandii (Brainport Eindhoven EU Office), Francji (region Hauts de France), Niemiec (Brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich) i Portugalii (COMPETE2020 Programme). Z województwa pomorskiego w ocenie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz interesariusze adekwatni do przedmiotu spotkania.

Szczegółowe informacje na temat wzajemnej oceny w Pomorskiem, w tym raport z rekomendacjami, są dostępne na Portalu Interreg Europa.

Wzajemne oceny przeprowadzone w Europie.

Interreg Europe High res logo

Eksperci platformy learningowej Interreg Europa zapraszają 23 listopada 2022 roku, w godzinach 14:00 – 15:30, na webinarium GovTech and the Digitalisation of the Public Sector. Spotkanie, w formule online, będzie prowadzone w języku angielskim.

Głównym tematem webinarium jest bliźniacza transformacja – cyfrowa i zielona. W trakcie spotkania partnerzy z Litwy (GovTech Lab Lithuania) oraz Austrii (rząd regionalny Dolnej Austrii) przedstawią koncepcję GovTech i dobre praktyki z tego obszaru.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Inne usługi platformy learningowej Interreg Europa

Platforma learningowa jest projektem strategicznym programu Interreg Europa 2021-2027.

Eksperci tematyczni opracowują publikacje, organizują warsztaty i webinaria, współorganizują wzajemne oceny i sesje matchmakingowe, świadczą pisemną pomoc doradczą, prowadzą bazę dobrych praktyk itp.

  • Wzajemna ocena (ang. peer review) – pogłębiona analiza i wymiana doświadczeń z zakresu wskazanego zagadnienia rozwoju regionalnego, zwieńczona opracowaniem potencjalnych rozwiązań, rekomendacji i planu działania, z udziałem ekspertów platformy oraz odpowiednio dobranych praktyków z Europy; dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online.

  • Sesja matchmakingowa – dostosowana do potrzeb odbiorcy analiza wskazanego zagadnienia rozwoju regionalnego, z udziałem ekspertów platformy oraz odpowiednio dobranych praktyków z Europy; sesje są dwugodzinne.

Wszystkie usługi platformy learningowej Interreg Europa są bezpłatne.

Interreg Europe High res logo

Drugi nabór wniosków zostanie otwarty 15 marca i potrwa do 9 czerwca 2023 r. Pora na przygotowania i znalezienie odpowiednich partnerów.

W imieniu Wspólnego Sekretariatu zapraszamy do udziału w spotkaniach online gromadzących instytucje zainteresowane współpracą. Spotkania prowadzone będą w języku angielskim. Każde z nich poświęcone zostanie innemu tematowi:

15 listopada (10:00-12:00): 'Smarter Europe'

17 listopada (10:00-12:00): 'More social Europe'

29 listopada (10:00-12:00): 'Greener Europe'

1 grudnia (10:00-12:00): 'More connected Europe', 'Europe closer to citizens', and 'better regional governance'

Rejestracja jest już otwarta.

Interreg Europe High res logo

Interreg Europa zaprasza na dwa spotkania programu, które odbędą się podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Sesja informacyjna i warsztaty będą prowadzone w formule online.

Żeby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się na głównej stronie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Interreg Europe High res logo

Rozstrzygnięcie pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 jest planowane w grudniu 2022 roku. W związku z tym, publikujemy tłumaczenie robocze umowy o dofinansowanie (ang. Subsidy contract).

Zawarcie umowy o dofinansowanie jest obowiązkowe dla zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2021-2027. Umowę podpisuje z Instytucją Zarządzającą (francuski region Hauts-de-France) partner wiodący projektu.

Polska wersja językowa umowy o dofinansowanie ma charakter pomocniczy. Obowiązuje oryginał w języku angielskim zamieszczony na Portalu Interreg Europa, w pakiecie aplikacyjnym do pierwszego naboru wniosków.

Więcej informacji na temat umowy o dofinansowanie można znaleźć w podręczniku programu. Wiążący charakter ma podręcznik w języku angielskim – Programme manual, section 5.1.3 Subsidy contract Pomocnicza, polska wersja podręcznika jest dostępna w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Back to top