Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

W programie Interreg Europa 2021-2027 do 9 czerwca 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie.

Dla potrzeb konstruowania przez polskie instytucje budżetów w projektach udostępniamy prezentacje Centrum Projektów Europejskich - krajowego kontrolera.

Centrum Projektów Europejskich przedstawia obowiązujące w programie ogólne zasady kwalifikowalności wydatków, w tym w podziale na koszty rzeczywiste i uproszczone, oraz zasady kontroli.

Back to top