Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa 28 marca 2023 roku prowadził spotkanie online na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele władz i instytucji publicznych oraz sektora pozarządowego.

Program obejmował prezentację programu Interreg Europa, warunków naboru oraz głównych zasad realizacji projektów. Ponadto omawiano wybrane części wniosku o dofinansowanie, narzędzia i pomoce dla wnioskodawców oraz dodatkowe wsparcie (w tym finansowe) dla polskich beneficjentów.

O tym, co skłoniło polskie instytucje za zainicjowania międzynarodowych przedsięwzięć opowiedzieli partnerzy wiodący projektów Interreg Europa zatwierdzonych w pierwszym naborze wniosków:

  • pan Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, lider projektu InterRevita na temat strategii rewitalizacji,

  • pan Marek Duda, Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalne S.A., lider projektu SIRM na temat integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i uchodźców,

  • pan Rafał Modrzewski, Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Projektów Gospodarczych w  Departamencie Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lider projekt CARES na temat teleopieki dla osób starszych.

Prezentacje i dokumenty ze spotkania:

Back to top