Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa zaprasza 16 maja 2023 roku na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie (ul. Wspólna 2/4). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń.  

W programie Interreg Europa 2021-2027 wnioski o dofinansowanie można składać do 9 czerwca 2023 roku. Propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Projekty Interreg Europa są realizowane przy udziale partnerów z wielu krajów. Międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wzmacnia potencjał instytucji zajmujących się polityką regionalną. Program nie finansuje działań infrastrukturalnych (np. budowy mostów, termomodernizacji itp.) ani projektów badawczych.

Zaproszenie na spotkanie 16 maja br. jest adresowane szczególnie do:

  • władz centralnych, regionalnych i lokalnych, w tym jednostek budżetowych,

  • instytucji publicznych, m.in. agencji, uczelni, instytutów, stowarzyszeń władz publicznych, państwowych osób prawnych itp.,

  • prywatnych podmiotów non-profit z osobowością prawną, m.in. fundacji, prywatnych uczelni, izb itp.

Formularz rejestracyjny online

Program spotkania (PDF 749 KB)

Konsultacje indywidualne

Dla aplikantów wiodących Wspólny Sekretariat zaplanował w Warszawie sześć konsultacji indywidualnych. Konsultacje będzie prowadził w języku angielskim ekspert z Sekretariatu (nie będzie tłumaczenia na język polski). Godziny konsultacji będzie można rezerwować od 21 kwietnia br.

W tym celu należy na stronie programu Interreg Europa:

Krok 1. Założyć konto (Step one: Join the community).

Krok 2. Wypełnić formularz online Project idea (Step two: Submit your project idea).

Krok 3. Poprosić Wspólny Sekretariat o opinię na temat naszej propozycji projektowej (Step three: Ask for feedback on your project idea) - 21 kwietnia pojawi się możliwość  wyboru konsultacji w Warszawie.  

Back to top