Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

W programie Interreg Europa 2021-2027 aplikanci wiodący mogą składać wnioski o dofinansowanie do 9 czerwca 2023 roku. Przed złożeniem wniosku mogą omawiać swoje pomysły na projekty ze Wspólnym Sekretariatem (WS), podczas konsultacji indywidualnych.

W trakcie naboru można wystąpić o konsultacje indywidualne tylko jeden raz. Pomoc doradcza jest świadczona drogą mailową, telefonicznie, w formule online lub osobiście, podczas spotkań. Konsultacje indywidualne odbywają się w języku angielskim.

Polscy aplikanci wiodący mogą skorzystać z sześciu konsultacji indywidualnych organizowanych przy okazji spotkania informacyjnego na temat drugiego naboru wniosków Interreg Europa. Spotkanie i konsultacje odbędą się 16 maja 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (ul. Wspólna 2/4).

Miejsce na konsultacje indywidualne należy zarezerwować na stronie programu Interreg Europa.

Wymagane są trzy kroki:

  • Krok 1. Założenie konta (Step one: Join the community).

  • Krok 2. Wypełnienie formularza online Project idea (Step two: Submit your project idea).

  • Krok 3. Zwrócenie się do Wspólnego Sekretariatu o opinię na temat propozycji projektowej (Step three: Ask for feedback on your project idea) i wybór opcji konsultacji w Warszawie.

Program spotkania  (PDF 749 KB)

Rejestracja na spotkanie informacyjne  (nie dotyczy konsultacji indywidualnych).

Nie trzeba rejestrować się i uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym, żeby wziąć udział w konsultacjach indywidualnych.

 

Back to top