Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo interreg europe 2

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępny pakiet aplikacyjny do drugiego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

Drugi nabór wniosków odbędzie się w terminie 15 marca -  9 czerwca 2023 roku, bez ograniczeń tematycznych. Na Portalu Interreg Europa udostępniono pakiet aplikacyjny, który obejmuje pięć dokumentów w języku angielskim.

The application pack (pakiet do naboru):

  1. Second call terms of reference (warunki drugiego naboru wniosków).
  2. Annex 01 - Interreg Europe 2014-2020 - topics of approved projects (aneks nr 1 do warunków naboru – tematyka zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020).
  3. Annex 02 – NUTS2 regions (aneks nr 2 do warunków naboru – lista regionów NUTS2 niezaangażowanych w projekty zatwierdzone w pierwszym naborze).
  4. Annex 03 – Declaration template (aneks nr 3 do warunków naboru – wzór deklaracji).
  5. Programme manual – version 2, December 2022 (podręcznik programu, wersja 2., grudzień 2022 r.).

Wnioskodawców obowiązują wyłącznie angielskie wersje dokumentów opublikowane na Portalu. Polskie, pomocnicze wersje (tłumaczenia robocze) podręcznika programu i warunków drugiego naboru zostaną opublikowane w serwisie Interreg. https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

 

Back to top