Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Wytyczne określają warunki i procedury wykonywania zadań przez Krajowych Kontrolerów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych w latach 2014-2020. Dokument reguluje m.in. kwestie dotyczące przeprowadzania kontroli, postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wydatków, informowania o nieprawidłowościach, a także postępowania w zakresie poddania się kontrolom oraz audytom.

Obowiązuje od 22.12.2021 | Opis zmian od ostatniej wersji DOC, 646 KB

19 lutego 2023 r. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zatwierdził zmienione Wytyczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Wytyczne będą obowiązywać od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu ministra funduszy i polityki regionalnej dotyczącego miejsca publikacji wytycznych. 

Główne zmiany, które wprowadzono:

  • dostosowano treść wytycznych do zmian w dokumentach, do których odwoływały się,
  • wprowadzono zmiany w listach sprawdzających do weryfikacji zamówień, które wynikały z przepisów w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Wytyczne (PDF 417 KB)

Wytyczne w trybie rejestruj zmiany (DOCX 155 KB)

Załączniki do Wytycznych (ZIP 752 KB)

Załączniki do Wytycznych w trybie rejestruj zmiany (ZIP 93 KB)

Back to top