Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do korzystania z bazy dobrych praktyk wypracowanych w projektach Interreg 2014-2020 z udziałem Polski, która zamieszczona jest na stronie internetowej:  

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/efekty/baza-dobrych-praktyk-w-projektach-interreg-2014-2020-z-udzialem-polski/

 

Baza gromadzi 100 opisów wartościowych efektów projektów Interreg 2014-2020 o szczególnym potencjale do ponownego wykorzystania. Liczymy na to, że pomoże ona w tworzeniu i realizacji nowych wartościowych przedsięwzięć – zarówno w programach Interreg, jak i programach regionalnych.

Dobre praktyki uwzględnione w bazie dotyczą następujących obszarów tematycznych:

  • edukacja i podnoszenie kompetencji na rynku pracy – 26 dobrych praktyk
  • zachowanie i ochrona środowiska – 26
  • kultura i turystyka – 21
  • transport i mobilność – 11
  • ochrona zdrowia – 9
  • dostosowanie do zmian klimatu – 7

Dodatkowo każda dobra praktyka jest przypisana do jednego z trzech obszarów horyzontalnych:

  • współpraca instytucji – 40 dobrych praktyk
  • badania naukowe, zaawansowane technologie, innowacje – 34
  • przedsiębiorczość - 26

Dodatkowo, opublikowana została także także broszura, która zawiera szczegółowe opisy dobrych praktyk o największym potencjale do ponownego wykorzystania oraz prezentacje ze spotkań informacyjnych, które odbyły się w październiku 2022 roku. Wszystkie materiały są dostępne w zakładce Efekty.

Back to top