Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Projekt zmiany wytycznych wraz z załącznikami i formularzem uwag znajduje się na stronie ewt.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty.

Prosimy o przekazywanie uwag do dokumentu do 9 grudnia 2022 roku

Back to top