Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Projekt zmiany wytycznych wraz z załącznikami i formularzem uwag znajduje się na stronie ewt.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty.

Prosimy o przekazywanie uwag do dokumentu do 9 grudnia 2022 roku