Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie

PARTNER WIODĄCY: Gmina Krosno


PARTNER PROJEKTU: Miasto Svidnik, Organizacja Skalna Hrana z Presova oraz Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 1 784 142,82 Euro
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: sierpień 2009 r. – marzec 2012 r.

OPIS PROJEKTU:
Projekt polegał na wspólnym utworzeniu transgranicznej sieci produktów turystyki aktywnej RITA poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Parku Przygody w Krośnie, Centrum Linowego w Presovie, sztucznego lodowiska w Svidniku i wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach k. Krosna), organizacji całorocznej oferty turystycznej, przeszkoleniu kadry merytorycznej (animatorów zajęć i instruktorów sportowych) oraz na przeprowadzeniu szerokiej akcji promocyjnej (strona internetowa, media, plakaty, study tour, strategia rozwoju sieci). Powyższe działania pozwoliły na realizację głównego celu projektu jakim był rozwój turystyki na obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Z efektów projektu w największym stopniu korzystają: mieszkańcy obszaru pogranicza polsko-słowackiego, dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby uprawiające turystykę aktywną, stowarzyszenia turystyczne oraz kluby sportowe.

Najważniejsze działania wykonane w ramach projektu:
1. Budowa Parku Przygody w Krośnie.
2. Modernizacja wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach.
3. Budowa sztucznego lodowiska w Svidniku.
4. Budowa Centrum Linowego w Presovie.
5. Organizacja Letnich Transgranicznych Igrzysk Młodzieży w Krośnie.
6. Organizacja konferencji podsumowującej w Krośnie.
7. Organizacja Zimowych Igrzysk Młodzieży w Krośnie i Svidniku.
8. Organizacja szkoleń instruktorów i animatorów sportów zimowych.
9. Organizacja szkoleń dla instruktorów i animatorów sportów letnich.
10. Akcja promocyjna projektu przeprowadzona przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą.

 

Back to top