Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość

PARTNER WIODĄCY: Miasto Vranov Nad Toplo’u


PARTNER PROJEKTU: Gmina Miasto Rzeszów
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 222 153,05 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 10.2009 r. – 12.2010 r.

OPIS PROJEKTU:
Projekt był wspólnym przedsięwzięciem słowackiego miasta Vranov nad Toplo’u, będącego Partnerem Wiodącym Projektu, oraz Partnera Projektu - Gminy Miasto Rzeszów, której jednostką realizującą projekt był Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie. Przedmiot projektu stanowiła modernizacja słowackiego domu kultury oraz zakup wyposażenia dla domów kultury znajdujących się po obydwu stronach granicy. W Rzeszowie inwestycje w zakresie wyposażenia technicznego dotyczyły filii rzeszowskiego Młodzieżowego Domu Kultury, mieszczącej się przy ul. Osmeckiego 51.
Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości życia kulturowego mieszkańców Rzeszowa, jak również całego Województwa Podkarpackiego, oraz regionu Vranova nad Toplo’u i okolic. Dodatkowo, przyczyniła się do nawiązania stałej współpracy w ramach której podejmowane będą wspólne przedsięwzięcia, szczególnie w dziedzinie kultury. Projekt pozwolił stworzyć płaszczyznę do wzajemnej integracji partnerów upowszechniających nie tylko w swoich środowiskach, ale także poza granicami danego kraju własny dorobek kulturowy. Realizacja projektu zachęciła społeczeństwo do większego zainteresowania nie tylko bierną, ale i czynną aktywnością w życiu kulturalnym.

 

 

Back to top