Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /zreal_7_13/czwartyprojekt is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim”

PARTNER WIODĄCY (PW): Powiat Krośnieński, Polska, Krosno, ul. Bieszczadzka 1

PARTNER PROJEKTU 1 (PP): Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa, Słowacja, ul. Jesienna 14
PARTNER PROJEKTU 2 (PP): Powiat Jasielski, Polska, Jasło, ul. Rynek 18
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 3 189 886,93 EUR, (85%)
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: maj 2009 – grudzień 2010

OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki przebiegającej przez powiaty: krośnieński i jasielski na odcinkach od km 4+510 do 5+522 w miejscowości Zręcin oraz w km 8+187 do 14+976 w miejscowościach: Chorkówka, Kobylany, Sulistrowa (powiat krośnieński) i na odcinku od km 15+400 do 21+310 (powiat jasielski) po stronie Polskiej, natomiast po stronie Słowackiej zakres prac obejmuje budowę drogi z miejscowości Nizna Polianka do Granicy Państwa RS-RP.

{gallery}/zreal_7_13/czwartyprojekt{/gallery}

 

Back to top