Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Regionalny Punkt Kontaktowy w dniach 16-17 grudnia 2022 r. po raz kolejny zaangażował się w promocję programu Interreg Polska-Słowacja podczas „Ekogali – Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej Jakości”, która miała miejsce w Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym „Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie. Na zorganizowanym stoisku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska i Gminą Przeworsk promowano efekty realizowanych projektów. Aranżacja stoiska nawiązywała do charakteru wydarzenia i związana była wizualnie z projektami: „Smaki i hafty pogranicza polsko-słowackiego”, „Tradycje ponad granicami” i „Kultura regionów zaklęta w sztuce”. Na stoisku nie mogło zabraknąć potraw tradycyjnej kuchni pogranicza polsko-słowackiego oferowanych do degustacji przez Koła Gospodyń Wiejskich Ujezna i Świętoniowa. Stoisko RPK cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy podczas wydarzenia mogli także posłuchać występów kapel ludowych, oraz zobaczyć jak potrawy świąteczne przygotowują m.in. znani podkarpaccy samorządowcy.
234567891011121314151617

Informujemy, że w dniu 12.01.2023 r. w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" ul. Wita Stwosza 12 odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 dotyczące Priorytetu 2. - Lepiej połączone pogranicze.


Należy mieć na uwadze, że w ramach Priorytetu 2:

Infrastrukturę drogową o charakterze transgranicznym stanowią drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi:

 • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące bezpośrednio do granicy państwa,
 • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i łączące się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy, a jednocześnie będące szlakiem drogowym prowadzącym do innej miejscowości.

Dofinansowaniem objęte są odcinki dróg / drogowe obiekty inżynierskie, które jednocześnie:

 • znajdują się w jednym ciągu komunikacyjnym lub łączą się z tą samą drogą prowadzącą bezpośrednio do granicy,
 • mają porównywalne parametry techniczne (np. obciążenie jezdni) po obu stronach granicy,
 • są dostępne dla transportu publicznego lub będą dostępne w wyniku modernizacji,
 • wynikają z regionalnych i/lub lokalnych strategii rozwoju i planów modernizacji dróg,
 • posiadają analizę potrzeb uzasadniających realizację (analiza popytu oraz analiza technicznych możliwości poprawy łączności komunikacyjnej),
 • posiadają analizę skutków realizacji dla środowiska (ma określić m.in. działania łagodzące ewentualne oddziaływanie modernizowanej drogi na środowisko takie jak np. ekrany dźwiękochłonne, pasy zieleni rozgraniczającej, przepusty pod drogami dla migrujących zwierząt),
 • będą podlegały kompleksowej modernizacji,
 • poprawią funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz mogą przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Modernizacja drogi może dodatkowo obejmować budowę przykładowo:

 • chodnika (w terenie zabudowanym oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, poza terenem zabudowanym - np. wzdłuż dróg, po których prowadzą szlaki turystyczne),
 • ścieżki rowerowej,
 • ciągu pieszo-rowerowego,
 • zatok autobusowych,
 • kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczania wód opadowych,
 • oświetlenia,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier ochronnych i ekranów dźwiękochłonnych,
 • przejść i przepustów dla zwierząt,
 • pasów zieleni.

Projekty infrastruktury drogowej powinny pośrednio przyczyniać się do realizacji celów Europejskiego zielonego ładu.

Planowane działania powinny wpisywać się w programy ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz programy ochrony powietrza (jeżeli dla danego obszaru są opracowane). 

Podczas wyboru projektów do dofinansowania, priorytetowo będą traktowane działania poprawiające jakość infrastruktury drogowej na obszarach pozamiejskich.

Dofinansowanie projektu dot. modernizacji dróg:  minimalne 500 000 EUR, maksymalne 4 000 000 EUR

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23.12.2022 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko oraz nazwę instytucji.


Jednocześnie prosimy o przesłanie pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć na szkoleniu celem wcześniejszego ich przekazania ekspertom prowadzącym szkolenie.

W dniu 22 listopada 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK w Rzeszowie zorganizował w Sanoku kolejne z cyklu spotkań informacyjno- promocyjnych, które poświęcone było Programowi Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wydarzenie to również skierowane było do wszystkich zainteresowanych nowym Programem i miało na celu m.in. zapoznanie potencjalnych beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego z podstawowymi założeniami i zasadami Programu Interreg Polska-Słowacja nowej perspektywy finansowej.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem realizacji Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem efektów jego wdrażania w naszym regionie, jednak jego główną część zajęła prezentacja zasad i założeń nowego Programu Interreg PL-SK 2021-2027. Uczestnikom spotkania przedstawiono szczegółowe informacje na temat programu, w tym m.in. jego zakresu tematycznego i możliwych do realizacji działań, budżetu czy wymagań związanych z informacją i promocją projektów. Omówiono również zagadnienia związane z partycypacją, pomocą publiczną oraz wymogami odnośnie przestrzegania polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, Nowym Europejskim Bauhausem oraz Europejskim Zielonym Ładem. Uczestnikom przekazano również informację na temat planowanych terminów naborów w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg Polska − Słowacja 2021-2027.

Ostatnią część spotkania poświęcono Funduszowi Małych Projektów. Przedstawicielka Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przedstawiła podsumowanie wdrażania mikroprojektów w Programie Interreg PL-SK 2014-2020 oraz główne założenia Funduszy Małych Projektów dla nowej edycji programu na lata 2021-2027.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 uczestników reprezentujących lokalne samorządy, instytucje kultury, ochrony przyrody oraz organizacje pozarządowe.
12
34657
89

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja PL-SK 2021-2027.pdf)Prezentacja PL-SK 2021-2027.pdf[ ]4324 kB

W dniu 15 listopada 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK w Rzeszowie zorganizował w Krośnie kolejne z cyklu spotkań informacyjno - promocyjnych. Wydarzenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych nowym Programem Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 i miało na celu m.in. zapoznanie potencjalnych beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego z podstawowymi założeniami i  zasadami Programu Interreg Polska-Słowacja nowej perspektywy finansowej.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem realizacji Programu Interreg PL-SK 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem efektów jego wdrażania w naszym regionie, jednak jego główną część zajęła prezentacja poświęcona wprowadzeniu do nowego Programu Interreg PL-SK 2021-2027. Uczestnikom spotkania przedstawiono szczegółowe informacje na temat programu, w tym m.in jego zakresu tematycznego i możliwych do realizacji działań, budżetu, wymagań związanych z informacją i promocją projektów. Omówiono również "nowości", tj. zagadnienia związane z partycypacją, pomocą publiczną oraz wymogami odnośnie przestrzegania polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, Nowym Europejskim Bauhausem oraz Europejskim Zielonym Ładem. Uczestnikom przekazano również informację na temat planowanych terminów naborów w Programie Interreg Polska − Słowacja 2021-2027.

Ostatnią część spotkania poświęcono Funduszowi Małych Projektów. przedstawicielka Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przedstawiła podsumowanie wdrażania mikroprojektów w Programie Interreg PL-SK 2014-2020 oraz główne założenia Funduszy Małych Projektów dla nowej edycji programu na lata 2021-2027.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 uczestników reprezentujących lokalne samorządy, instytucje kultury, ochrony przyrody oraz organizacje pozarządowe.


zdjęcie z konferencji34
5678

 

Kontynuując działania rozpoczęte konferencją  "Współpraca terytorialna w województwie podkarpackim – doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 12 października 2022 r. w Rzeszowie, Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK w Rzeszowie zorganizował w dniu 8 listopada w Przemyślu drugie z cyklu spotkań informacyjno promocyjnych. Wydarzenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych nowym programem Interrg Polska-Slowacja 2021-2027 i mialo na celu m.in. aktywizację potencjalnych beneficjentów z terenu wschodniej części województwa podkarpackiego, który do tej pory generował relatywnie niewiele projektów.

Spotkanie rozpoczeło się podsumowaniem realizacji programu Interreg PL-SK 2014-2020 ze szczególnym uwzgoędnieniem efektów jego wdrażania w naszym regionie, jednak jego główną część zajęła prezentacja poświęcona wprowadzeniu do nowego programu Interreg PL-SK 2021-2027. Uczestnikom spotkania przedstawiono szczegółowe informacje na temat programu, w tym m.in jego zakresu tematycznego i możliwych do realizacji działań, budżetu, wymagań związanych z informacją i promocją projektów. Omówiono rownież "nowości", tj. zagadnienia związane z partycypacją, pomocą publiczną oraz wymogami odnośnie przestrzegania polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, Nowym Europejskim Bauhausem oraz Europejskim Zielonym Ładem. Uczestnikom przekazano również informację na temat planowanych terminów naborów wniosków projektowych.

Ostatnią część spotkania poświęcono Funduszowi Małych Projektów. przedstawicielka Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przedstawiła podsumowanie wdrażania mikroprojektów w programie Interreg PL-SK-2014-2020 oraz głowne zalozenia Funduszy Małych Projektów dla nowej edycji programu na lata 2021-2027.

W spotkaniu wzięło udzial ok. 50 uczestników reprezentujących lokalne samorządy, instytucje kultury, ochrony przyrody oraz organizacje pozarządowe.

DSCF2615DSCF2623DSCF2620DSCF2619DSCF2618DSCF2640

 

logo 21 27

W dniu 26 września br. Komisja Europejska przyjęła  Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska − Słowacja 2021−2027. Głównymi priorytetami w nowej perspektywie są:

 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
 2. Lepiej połączone pogranicze,
 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

W związku z powyższym Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych, mających na celu zapoznanie uczestników z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja nowej edycji 2021-2027, które odbędą się:

 1. w Przemyślu, w dniu 08.11.2022 r.– SPA Hotel Gloria***, ul. Sybiraków 31,
 2. w Krośnie, w dniu 15.11.2022 r. – Hotel**** Nafta Krosno, ul. Lwowska 21,
 3. w Sanoku, w dniu 22.11.2022 r. – Hotel i Restauracja Bona***, ul. Białogórska 47.

Prosimy o wybranie dogodnego dla Państwa terminu i miejsca szkolenia. Na każde ze spotkań przewiduje się do 50 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28 października 2022 r. poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Polska-Słowacja, tel. 17 747 64 29, 17 747 64 25, 17 747 69 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 

 

Kontynuując wydarzenie powstałe w ramach projektu, Program Interreg Polska-Slowacja oraz efety jego realizacji promowane były przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie w niedzielę 16 października podczas kolejnej edycji wydarzenia "Rowerem przez Pogranicze" - rajdzie rowerowym po Magurskim Parku Narodowym i okolicach. Ponad 200 osób uczestniczących w rajdzie miało okazję cieszyć się złotą karpacką jesienią, czemu sprzyjała przepiękna, ciepła i słoneczna pogoda.

Projekt „Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i historia na dwóch kołach” realizowany jest przy współpracy Słowackiej Gminy Nižna Polianka oraz Gminy Sękowa. Projekt ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego.

IMG 0879IMG 0857zdjęcie 3IMG 0899IMG 0901IMG 0912image1 002IMG 0893zdjęcie 1

 

 

W dniu 12 października 2022 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Oddział Współpracy Terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej, poświęcona wdrażaniu programów współpracy terytorialnej na terenie województwa podkarpackiego. Wydarzenie to miało na celu podsumowanie realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa perspektywy 2014-2020 oraz zapoznanie jego uczestników z programami Interreg nowej edycji 2021-2027.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. administracji rządowej, samorządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Osobna część konferencji poświęcona była programowi wspólpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Posumowanie efektów realizacji programu edycji 2014-2020 przedstawił Pan Krzysztof Kaczmarek, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg PL-SK w Krakowie. Jego kolejne wystąpienie poświęcone zostało zaprezentowaniu najważniejszych informacji na temat nowego programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Kolejny prelegent, Pani Ewa Daszykowska ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, przedstawiła prezentację na temat Funduszu Małych Projektów Interreg PL-SK 2021-2027. Zaprezentowane zostały również dwa projekty Interreg PL-SK: 2014-2020: "Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie" Powiatu Bieszczadzkiego oraz "Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady" Powiatu Leskiego.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja, który jest umiejscowiony w Oddziale Współpracy Terytorialnej przygotowuje kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dla przyszłych wnioskodawców, dotyczące Programu Interreg PL-SK. Planowane terminy spotkań: 8.11.2022 r. – w Przemyślu, 15.11.2022 r. – w Krośnie, 22.11.2022 r. – w Sanoku.

Poniżej - prezentacje do pobrania.

16917191820

2122

 

Back to top