Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Informujemy, że zmienił się termin szkolenia dla wnioskodawców projektów drogowych Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027. Szkolenie odbędzie się 26 września w Bielsku-Białej.  Miejsce szkolenia i jego agenda pozostają bez zmian.

W związku z trwającym naborem na projekty w priorytecie 2: Lepiej połączone pogranicze, cel szczegółowy 1: „Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej”, działanie 1 „Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu” zapraszamy polskich i słowackich wnioskodawców na szkolenie, które odbędzie się 26 września 2023 r. w Bielsku-Białej (Centrum Konferencyjne ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała).

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie do 21` września br. poniższego formularza on-line.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rekomendujemy udział maksymalnie do dwóch osób z danej instytucji.

Tematyka szkolenia:

 • informacje o Programie,
 • logika projektu, planowanie zadań, wskaźniki,
 • ocena i kryteria wyboru projektów,
 • budżet,
 • wniosek o dofinansowanie - wprowadzenie do przygotowania wniosku oraz obowiązkowe załączniki dla naboru,
 • informacja i promocja.

Agenda szkolenia (plik do pobrania)

W trakcie szkolenia będzie możliwość konsultacji z pracownikami Wspólnego Sekretariatu Technicznego. W przypadku zainteresowania konsultacjami prosimy o przygotowanie materiałów projektowych, zwłaszcza mapy. 

W naborze trwającym do 31 października br. dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przebudową i modernizacją dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, które:

 • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją,
 • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją.

Wspierane są działania poprawiające dostępność dla transportu publicznego i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizowane elementy infrastruktury drogowej powinny poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi od 500 tys. do 4 mln euro.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się w rozdziale 2.6. Podręcznika programu.

W dniu 20.08.2023 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska – Słowacja z Rzeszowa brał udział w Festiwalu Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty, który odbywał się w Krośnie w dniach 18-20.08.2023 r.

Karpackie Klimaty to miejsce spotkań ze sztuką i smakami regionu. Na krośnieńskim rynku zaprezentowali się m.in. artyści
i rzemieślnicy pracujący w drewnie, wiklinie, lnie, szkle i ceramice. Na zorganizowanym przez RPK stoisku, uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z efektami projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2014-2020, otrzymać materiały informacyjno-promocyjne, a także uzyskać informacje nt. nowego Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Licznie zgromadzona na wydarzeniu publiczność mogła nie tylko poznać kulturę i smaki pogranicza, ale także dowiedzieć się więcej o współpracy transgranicznej między Polską a Słowacją w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja.


IMG 20230822 WA0002 IMG 20230822 WA0005 IMG 20230822 WA0007

IMG 20230822 WA0008 IMG 20230820 103052 219 IMG 20230820 103110 265

web 2500px EKO CYPEL FESTIWAL 2023 PLAKAT   

 29 lipca br., Regionalny Punkt Kontaktowy PL-SK Rzeszowie po raz kolejny uczestniczył w Regatach Żeglarskich w Polańczyku. Regaty o Puchar Programu Interreg Polska-Słowacja, w klasie Optimist, były imprezą towarzyszącą XXIV Ogólnopolskiemu Festiwalowi Eko Cypel 2023. W ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja zorganizowano stoisko promocyjne, na którym uczestnicy wydarzenia oraz turyści mogli zapoznać się z efektami projektów realizowanych w ramach programu na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, otrzymać materiały promocyjno-informacyjne, a także uzyskać informacje nt. nowego Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Logotypy programu było widoczne nie tylko na plakatach wydarzenia, ale również na burtach i żaglach jachtów biorących udział w regatach. Ponadto, na scenie festiwalowej przeprowadzono konkurs wiedzy o Programie Interreg Polska – Słowacja. Spot reklamowy wydarzenia był emitowany przez Polskie Radio Rzeszów. Informacja o wydarzeniu została także zamieszczona na kilku portalach internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 20230729 121016   20230729 154853   20230729 121725   IMG 20230729 164514 808   20230729 152653

IMG 20230729 165730 613   IMG 20230729 141649 554   IMG 20230729 170249 248

W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027, zapraszamy na szkolenie online dla wnioskodawców dotyczące pomocy publicznej, które odbędzie się 25,26 lipca 2023 r. w godz. 9:00 - 13:00 na platformie ZOOM.

 

Tematyka szkolenia:

 • przesłanki wykorzystywane w teście pomocy publicznej,
 • pojęcie działalności gospodarczej oraz przykłady niegospodarczego wykorzystania infrastruktury,
 • kryterium korzyści gospodarczej w projekcie,
 • identyfikacja pomocy w trzech typach projektów,
 • pomocnicza działalność gospodarcza,
 • warunki i procedury związane z udzielaniem pomocy de minimis,
 • warunki i procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach Interreg,
 • obowiązki podmiotu udzielającego pomocy oraz beneficjenta pomocy,
 • kryteria określające status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa.

 

Agenda szkolenia: w załączeniu

 

Szkolenie jest przeznaczone dla wnioskodawców z Polski i Słowacji (będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki), którzy planują złożyć wniosek w naborach ogłoszonych w czerwcu 2023 r. (tj. turystyka i kultura, elektromobilność, współpraca instytucjonalna).

 

Kwestie techniczne dotyczące udziału w szkoleniu:

By wziąć udział w szkoleniu należy dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarką obsługującą pliki cookies oraz javascript.

 

W dniu szkolenia należy kliknąć w poniższy link:

25.07.2023 r.

https://cpe-gov-pl.zoom.us/j/96481629733?pwd=MHVURCt1VkgrUGVhdGNXY0ZtbU5Fdz09

Kod dostępu: 544295

26.07.2023 r.

https://cpe-gov-pl.zoom.us/j/92175167126?pwd=bWFsODR1Y2FZT040eHNSdVRxTkZydz09

Kod dostępu: 936115

 

Po zalogowaniu się, na panelu na dole okna, pojawi się możliwość wyboru języka (“interpretation”). Aby wysłuchać webinarium w języku polskim, prosimy o wybór kanału polskiego, aby wysłuchać w języku słowackim – prosimy o wybór kanału słowackiego.

Biorąc udział w szkoleniu jego uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Centrum Projektów Europejskich Warszawa, ul. Domaniewska 39A danych osobowych w postaci danych rejestrowych (nazwy użytkownika, adres e-mail, wizerunku/awatara oraz adresu IP urządzenia, poprzez które wezmą udział w szkoleniu). Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich i będą przechowywane przez okres archiwizacyjny. Więcej informacji o obowiązkach informacyjnych RODO na stronie www.cpe.gov.pl w zakładce RODO.

W dniu 6 lipca 2023 r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie "Wspólpraca instytucjonalna" dla potencjalnych wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 z zakresu Priorytetu 4. "Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza"

Szkolenie, zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie, przeprowadzili pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Kotroler Krajowy oraz przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego w Krakowie.

W trakcie szkolenia przedstawiono i omówiono: zasady przygotowania wniosku, planowanie zadań i wskaźników w projekcie, budżet projektu (w tym kwalifikowalności wydatków). Zaprezentowano również system oceny i kryteriów wyboru projektów. 

W szkoleniu wzięło udział około 50 uczestników reprezentujących m.in.  lokalne samorządy i inne podmioty instytucjonalne.

20230706 105441   20230706 094213   20230706 094238  DSCF2780   20230706 111209

 20230706 094310   DSCF2781   20230706 111224

Prezentacja do pobrania poniżej.

W niedzielę 18 czerwca 2023 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Słowacja z Rzeszowa brał udział w wydarzeniu pn. „II Dzień Bieszczadzki – Przystanek Przemyśl”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem z Cisnej wspólnie z Urzędem Miejskim w Przemyślu. 

Program imprezy wypełniły koncerty zespołów i artystów piosenki turystycznej, poetyckiej oraz folkowej, prezentacja produktów regionalnych m.in. rękodzieła i malarstwa. Zorganizowano również konkursy wiedzy o Przemyślu i Bieszczadach, a także wycieczki z przewodnikiem PTTK.

Na stoisku RPK uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się zarówno z efektami Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, jak również uzyskać szczegółowe informacje o Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, w tym na temat dostępnych środków finansowych w obecnej perspektywie oraz odnośnie zakresu tematycznego projektów możliwych do zrealizowania na obszarze wsparcia Programu. Podczas wydarzenia dystrybuowano również materiały będące efektami realizacji projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, którymi były m.in. przewodniki  „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu”, a także „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”.

 

5

Informujemy, że w dniu 06.07.2023 r. w Rzeszowie w Hotelu Rzeszów (Al. J. Piłsudskiego 44) odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Przedmiot szkolenia będzie dotyczył Priorytetu 4. „Wspólpraca instytucji i mieszkańców pogranicza".

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 2 590 000 EUR. Nabór rozpoczał się w dniu 5 czerwca 2023 r. i zakończy się 29 września 2023 r. o godz. 23.59. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru i zatwierdzenie projektów do realizacji to I/II kwartal 2024 r. Więcej informacji na stronie Programu: https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-wspolpraca-instytucjonalna.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 30.06.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odsyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy. Na szkoleniu przewidujemy udział ok. 50 osób. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie prosimy o przesłanie ewentualnych pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć na szkoleniu celem wcześniejszego ich przekazania ekspertom, którzy będą je prowadzić.

Do pobrania program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

W związku z rozpoczętymi naborami w obszarach tematycznych "Turystyka i kultura" oraz "Elektromobilność", w dniu 16 czerwca 2023 r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 z zakresu Priorytetu 3. " Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze" oraz Priorytetu 2. "Lepiej połączone Pogranicze". 

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie. W szkoleniu udział wziął również Kontroler Krajowy, który omówił praktyczne zagadnienia z kontroli realizacji projektów.

W trakcie szkolenia przedstawiono i omówiono: zasady przygotowania wniosku, planowanie zadań i wskaźników w projekcie, budżet projektu (w tym kwalifikowalności wydatków). Zaprezentowano również system oceny i kryteriów wyboru projektów. 

Na zakończenie szkolenia przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie, zaprezentował informacje dotyczące partycypacji zasad komunikacji i promocji projektu. W szkoleniu wzięło udział około 80 uczestników reprezentujących m.in.  lokalne samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także podmioty z szeroko rozumianej branzy turystycznej. 

DSC 0014 2   DSC 0015 3    DSCF2773  DSC 0017 3   DSCF2764   DSCF2767.jpg   IMG 20230615 100459 045

Do pobrania prezentacja ze szkolenia.

       

Back to top