Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie zachęca do obejrzenia spotów o efektach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, z uwzględnieniem projektów zrealizowanych i realizowanych przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego.

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

https://youtu.be/ms-qbBVH0Tw

2. Zrównoważony transport transgraniczny 

https://youtu.be/7ikeNP2K2YI

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

https://youtu.be/7jW-slc8oQ4

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie przedstawia zapowiedź spotów reklamowych o rezultatach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, z uwzględnieniem projektów zrealizowanych i realizowanych przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego. Zapraszamy do obejrzenia materiałów!

 

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza – Zwiastun

     Pełne wersje (PL i SK)

2. Zrównoważony transport transgraniczny – Zwiastun

    Pełne wersje (PL i SK)

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie – Zwiastun

     Pełne wersje (PL i SK)

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie realizuje działanie informacyjno-promocyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 poprzez prezentacje efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów. Zapraszamy do obejrzenia materiału!

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie realizuje działanie informacyjno-promocyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 poprzez prezentacje efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów. Zapraszamy do obejrzenia materiału!

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Rok 2020, to rok szczególny – świętujemy 30 lecie Interregu, ktory obejmuje współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną.  Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 jest wzmacnianie partnerskiej polsko-słowackiej współpracy, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego oraz podnoszenie poziomu życia jego mieszkańców. Czytaj wiecej...

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Realizacja kampanii będzie trwała w okresie 23.11.2020 r. – 13.12.2020 r. Głównym celem kampanii jest prezentacja konkretnych efektów realizowanych projektów w trzech osiach tematycznych Programu, poprzez miejsca i obiekty, które powstały lub zostały zmodernizowane w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Kampania ma charakter regionalny i jest skierowana jest do zróżnicowanej grupy odbiorców i mieszkańców województwa podkarpackiego, a także instytucji i podmiotów uprawnionych do aplikowania w kolejnej perspektywie Programu.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

14 października odbył się webinar “Fundusze Unijne zmieniają polsko-słowackie pogranicze. Poznaj transgraniczne projekty Interreg” w ramach połączonych obchodów 5. Dni Polskich w Preszowie i Europejskiego Dnia Współpracy Interreg Polska-Słowacja.

Baner Interreg V A PL SK 2014 2020 i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z kolejnym numer newslettera „Karpacki Horyzont” publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Back to top