EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Baner Interreg V A PL SK 2014 2020 i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska we współpracy z Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Poniżej publikujemy prezentacje ze szkolenia dla beneficjentów projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja w grudniu 2019 r.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zasad realizacji projektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Szkolenie odbędzie się w formie online. 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 informujemy, że szkolenie (zaplanowane początkowo na 17 marca, a potem przełożone na 21 kwietnia) dla beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: 

logo szlaku maryjnegoZapraszamy Państwa na niezwykły, bo wirtualny Szlak Maryjny zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja