Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie przygotował artykuł promocyjny prezentujący najważniejsze informacje na temat nowego programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Artykuł został zamieszczony na portalu Gospodarka Podkarpacka, a w dniu 3 marca 2023 r. zostanie opublikowany w gazecie Nowiny.

Link do artykułu w Gospodarce Podkarpackiej

 

 

Na stronie internetowej Programu stworzono dla Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:

https://pl.plsk.eu/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi

Tematy, które znalazły się na liście:

 • CST2021,
 • Finansowanie projektu,
 • Informacja i promocja,
 • Kwalifikowalność działań,
 • Partnerstwo,
 • Partycypacja,
 • Rozliczanie projektu,
 • Trwałość projektu,
 • Wniosek o dofinansowanie,
 • Wskaźniki,
 • Zasady horyzontalne.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista pytań i odpowiedzi będzie stale aktualizowana.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu, przygotowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny, prezentującego główne założenia Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Środki na rozwój polsko-słowackiego pogranicza:

Budżet Programu wynosi prawie 130 mln euro. Nowa perspektywa na lata 2021-2027 to zwrócenie uwagi na klimat i bioróżnorodność, lepsze połączenie pogranicza, rozwój atrakcyjności turystycznej i współpraca instytucji oraz mieszkańców regionów po obu stronach granicy. Z efektów programu skorzystają zarówno mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza, jak i turyści odwiedzający te malownicze regiony.

Kto może skorzystać z Programu?

Katalog podmiotów, które mogą skorzystać z Programu jest bardzo szeroki. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć m.in.:

 • samorządy lokalne,
 • służby ratownicze,
 • instytucje kultury i oświaty,
 • stowarzyszenia gospodarcze, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje zajmujące się ochroną przyrody,
 • zarządcy dróg publicznych.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o Programie?

Najważniejsze informacje o Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, w tym m.in. listę działań kwalifikowalnych, potencjalnych beneficjentów Programu, ogłoszenia o naborach i daty szkoleń dla wnioskodawców znajdziesz na stronie: www.pl.plsk.eu.

Gorąco zachęcamy również do polubienia profilu Programu Interreg Polska – Słowacja na Facebooku.

W związku z trwającym naborem, w dniu 23.01.2023 r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie „KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ” dla potencjalnych Wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 z zakresu Priorytetu 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze. Tematyka szkolenia obejmowała cel szczegółowy 1. wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi
i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego oraz cel szczegółowy 2. wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie. W szkoleniu udział wziął również Kontroler Krajowy, który omówił praktyczne zagadnienia z kontroli realizacji projektów.

W trakcie szkolenia przedstawiono i omówiono: zasady przygotowania wniosku, planowanie zadań i wskaźników w projekcie, budżet projektu (w tym kwalifikowalności wydatków). Zaprezentowano również system oceny i kryteriów wyboru projektów.

Na zakończenie szkolenia przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie, zaprezentował informacje dotyczące zasad promocji projektu. W szkoleniu wzięło udział ponad 30 uczestników reprezentujących lokalne samorządy, stowarzyszenia, fundacje,
a także instytucje ochrony przyrody i uczelnie.

123456

logo 21 27

Informujemy, że w dniu 27.01.2023 r. Wspólny Sekreteriat Techniczny organizuje szkolenie on-line z pomocy publicznej dla wnioskodawców w programie Interreg Polska – Słowacja.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:00 - 17:00 na platformie ZOOM.

Szkolenie jest przeznaczone dla wnioskodawców z Polski i Słowacji (będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki), którzy planują złożyć wniosek w naborach ogłoszonych w grudniu 2022 r. (tj. drogi, bioróżnorodność, klimat).

Agenda wraz linkiem do spotkania znajdują się na stronie internetowej WST: Szkolenie on-line dla wnioskodawców z pomocy publicznej - Widok wiadomości - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu).

Informujemy, że w dniu 23.01.2023 r. w Hotelu Falcon w Rzeszowie (ul. Jastrzębia 29) odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

 

Przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

W ramach pierwszego naboru, na cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami przewidziano budżet w wysokości 8,8 mln EUR. Natomiast na cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury przeznaczono budżet w wysokości 3,87 mln EUR. Data zakończenia naboru wniosków to 31.03.2023 r. Łączny budżet na priorytet 1 Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze wynosi 33 902 324 EUR.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13.01.2023 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko oraz nazwę instytucji.


Jednocześnie prosimy o przesłanie pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć na szkoleniu celem wcześniejszego ich przekazania ekspertom prowadzącym szkolenie.

logo 21 27

Informujemy, że 22.12.2022 r. zostały ogłoszone następujące nabory w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027:

1. Klimat - Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

2. Bioróżnorodność - Priorytet 1. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 2. wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

3. Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. : rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884-656941-657013

2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884

3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818

logo 21 27

Na stronie internetowej programu zamieszczono informację o planowanych szkoleniach dla wnioskodawców:

Rejestracje na poszczególne szkolenia prowadzą Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK). RPK udzielają także dalszych szczegółowych informacji na temat szkoleń. Lista RPK znajduje się na stronie internetowej programu:

Znajdź punkt Kontaktowy - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu)

 

12.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu. Miejsce szkolenia: Kraków, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12.

16.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ – priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu. Miejsce szkolenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

17.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Žilinský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Žiline Komenského 48, 011 09 Žilina.

18.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Prešovský samosprávny kraj, Regionálny kontaktný bod v Prešove Námestie mieru 2, 08001 Prešov.

20.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

23.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: województwo podkarpackie, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

24.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ – priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze; cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Miejsce szkolenia: Biuro Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu, ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

27.01.2023 r. – przedmiot szkolenia: POMOC PUBLICZNA. Miejsce szkolenia: online.

02.02.2023 r. – przedmiot szkolenia: WOD2021 – aplikacja do składania wniosków o dofinansowanie. Miejsce szkolenia: online.

 

Back to top