Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo 21 27

Informujemy, że 05.06.2023 r. zostały ogłoszone trzy nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

1. Turystyka i kultura - Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze; cel szczegółowy 1. wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,

2. Elektromobilność - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 2. poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami,

3. Współpraca instytucjonalna - Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 1. zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-turystyka-i-kultura

2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-elektromobilnosc

3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-wspolpraca-instytucjonalna

Trwa rejestracja na szkolenie dla wnioskodawców Interreg PL-SK 2021-2027,  które odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. w Rzeszowie w Rezydencji Alabaster (ul. Ks. Stafieja 8).

Przedmiot szkolenia będzie dotyczył Priorytetu 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze i Priorytetu 2. „Lepiej połączone Pogranicze” (Elektromobilnośći)

W ramach Priorytetu 3. na cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, przeznaczono budżet w wysokości 25,51 mln EUR. Natomiast, w ramach Priorytetu 2 na cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym , w tym poprawa dostępności do TEN-T oraz mobilności transgranicznej i działanie 2. Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami, przeznaczono budżet w wysokości 3 mln EUR. Przewidywana data zakończenia naboru wniosków to III kw. 2023 r. (wrzesień).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7.06.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odsyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy. Na szkoleniu przewidujemy ok. 80 osób. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jednocześnie prosimy o przesłanie ewentualnych pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć na szkoleniu celem wcześniejszego ich przekazania ekspertom, którzy będą je prowadzić.

Do pobrania program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

W dniu 21 maja 2023 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Słowacja w Rzeszowie po raz kolejny brał udział w wydarzeniu pn. „Leśna Majówka na błażowskim Wilczaku”, podczas którego pracownicy RPK mieli okazję do zaprezentowania nowego Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, a także efektów wybranych projektów, realizowanych w perspektywie 2014-2020. Wydarzenie zostało zorganizowane w wyjątkowej oprawie, skierowanej na promocję ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki leśnej, wraz z towarzyszącymi dodatkowymi atrakcjami tj. konkursami, zawodami, prelekcjami i prezentacjami. Uczestnicy „Leśnej Majówki na błażowskim Wilczaku” chętnie degustowali regionalne potrawy i podziwiali stoiska z rękodziełem. Najmłodsi bawili się w specjalnie przygotowanej strefie zabaw, a dorośli mogli posłuchać koncertu zespołu „Karczmarze”, a także „Kapeli Ludowej z Futomy”. Ponadto w trakcie pikniku odbył się pokaz rasowych psów myśliwskich.

Wydarzenie to przyciągnęło ok. 1200 osób. Zainteresowani mieli dodatkowo możliwość pozyskania szczegółowych informacji na stoisku RPK PL-SK, dotyczących nowego Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Podczas wydarzenia przeprowadzono również konkurs wiedzy o Programie Interreg PL-SK. Uczestnikom konkursu, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi, wręczono nagrody z logo Programu, jednocześnie zachęcając do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej ewt.podkarpackie.pl w zakładce Programu. Na stoisku RPK można było również obejrzeć filmy promujące efekty realizacji projektów w poszczególnych osiach priorytetowych, zrealizowanych w perspektywie 2014-2020, a także skorzystać z konsultacji nt. dostępnych w obecnej perspektywie środków finansowych i zakresu tematycznego projektów na obszarze wsparcia Programu.

Obecność RPK na wydarzeniu o tak licznym udziale społecznym, była wyjątkową okazją do bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi wnioskodawcami projektów oraz szeroko zakrojoną promocją Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

0   1   2   5   7   3   4   6

Informujemy, że w dniu 15.06.2023 r. w Rzeszowie w Rezydencji Alabaster (ul. Ks. Stafieja 8) odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Przedmiot szkolenia będzie dotyczył Priorytetu 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze i Priorytetu 2. „Lepiej połączone Pogranicze” (Elektromobilnośći)

W ramach Priorytetu 3. na cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, przeznaczono budżet w wysokości 25,51 mln EUR. Natomiast, w ramach Priorytetu 2 na cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym , w tym poprawa dostępności do TEN-T oraz mobilności transgranicznej i działanie 2. Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami, przeznaczono budżet w wysokości 3 mln EUR. Przewidywana data zakończenia naboru wniosków to III kw. 2023 r. (wrzesień).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7.06.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odsyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy. Na szkoleniu przewidujemy ok. 80 osób. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej instytucji zgłosić można jedną osobę.

Jednocześnie prosimy o przesłanie ewentualnych pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć na szkoleniu celem wcześniejszego ich przekazania ekspertom, którzy będą je prowadzić.

Do pobrania program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

dofe2023

W tym roku w dniach 13-14 maja odbyła się dziesiąta, jubileuszowa, edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wydarzenie to stanowi ogólnopolską akcję, podczas której każdy z beneficjentów może wypromować swój projekt. Może to zrobić na różne sposoby: organizując dzień otwarty w swojej siedzibie, piknik, spotkanie, a w przypadku podmiotów kulturalnych, czy turystycznych, proponując na przykład zwiedzanie za pół ceny.

W wydarzeniu, w dniu 14 maja, uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg Polska-Słowacja w Rzeszowie, którzy na stoisku promocyjnym Programu przedstawiali efekty projektów realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020, a także udzielali informacji nt. nowej edycji programu – Interreg PL-SK 2021-2027.

W tym roku podkarpackie obchody DOFE odbyły się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W wydarzenie włączyło się także miejscowe Muzeum Historyczne. Dla gości, którzy w tych dniach odwiedzili miejsce wydarzenia, przewidziano darmowe lub ulgowe wejściówki, a także szereg rozmaitych atrakcji w tym: zjazd na tyrolce przez rzekę San, spływy pontonowe, a także warsztaty edukacyjne i animacje dla dzieci, zajęcia fitness, rajd rowerowy i koncerty.

IMG 0497   DSC 0030   DSC 0034   IMG 0508   DSC 0036   IMG 0488   DSC 0042

IMG 0511   IMG 0491

Informacja dotyczy naborów wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, prowadzonych w trybie konkurencyjnym:

Nr naboruPiorytetCel szczegółowyAlokacja naboruTyp projektuIlość złożonych wnioskówKwota wnioskowanego dofinansowania
PLSK.02.01-IP.01-001/22 Lepiej połączone pogranicze 1 20 005 741,00 € Standardowy 12 28 550 820,98 €
PLSK.01.01-IP.01-001/22 Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 1 8 800 000,00 € Standardowy 29 25 812 007,61 €
PLSK.01.02-IP.01-001/22 Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 2 3 880 000,00 € Standardowy 10 8 532 713,67 €
Zachęcamy beneficjentów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 do wzięcia udziału w plebiscycie RegioStars2023, organizowanym przez Komisję Europejską.

Do konkursu mogą zgłosić się beneficjenci projektów, które rozpoczęły się po 1 stycznia 2014 r. i zostały ukończone.

W tym roku przewidziano nagrody w sześciu kategoriach:

 1. Konkurencyjna i inteligentna Europa
 2. Zielona Europa
 3. Europa połączona
 4. Europa społeczna i inkluzywna
 5. Europa bliżej obywateli
 6. Temat roku: Europejski Rok Umiejętności 2023

Nagrodą dla zwycięzców z każdej kategorii jest kampania komunikacyjna promująca nagrodzone działania w danym regionie, realizowana we współpracy z DG REGIO.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 maja.

Zgłoszenia oceni panel ekspertów, który wybierze finalistów w poszczególnych kategoriach. Zostaną oni zaproszeni do „ostatniego etapu” selekcji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Wzorem lat ubiegłych publiczność będzie mogła oddać głos na jednego z finalistów w ramach Nagrody Publiczności.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii REGIOSTARS w Ostrawie (Czechy) 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu aplikacji, można znaleźć w specjalnie przygotowanym w tym celu przewodniku, który dostępny jest tutaj.

Więcej informacji dotyczących samego konkursu znajduje się również na stronie REGIOSTARS Awards 2023https://regiostarsawards.eu

Beneficjentów Programu Interreg Polska -Słowacja 2014-2020 zainteresowanych zgłoszeniem do konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

logo RegioStars2023

 
 •  
 •  

logo 21 27

Centrum Projektów Europejskich poszukuje ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach:

 • Klimat
 • Bioróżnorodność
 • Drogi
 • Elektromobilność
 • Turystyka i kultura
 • Współpraca instytucjonalna
 • Pomoc publiczna

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć drogą elektroniczną podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Wniosek zawiera:

 • kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta (załącznik nr 1.1),
 • oświadczenie kandydata na eksperta (załącznik nr 1.2),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora naboru i instytucje zaangażowane w realizację Programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, (załącznik nr 1.3),
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.

Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub przesłany w formie skanu wniosku zawierającego własnoręczny podpis eksperta.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 4 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych z naborem oraz zasad współpracy znajdują się w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej Programu pod linkiem: https://pl.plsk.eu/-/nabor-na-ekspertow-do-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Back to top