Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W dniu 22 listopada 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK w Rzeszowie zorganizował w Sanoku kolejne z cyklu spotkań informacyjno- promocyjnych, które poświęcone było Programowi Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wydarzenie to również skierowane było do wszystkich zainteresowanych nowym Programem i miało na celu m.in. zapoznanie potencjalnych beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego z podstawowymi założeniami i zasadami Programu Interreg Polska-Słowacja nowej perspektywy finansowej.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem realizacji Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem efektów jego wdrażania w naszym regionie, jednak jego główną część zajęła prezentacja zasad i założeń nowego Programu Interreg PL-SK 2021-2027. Uczestnikom spotkania przedstawiono szczegółowe informacje na temat programu, w tym m.in. jego zakresu tematycznego i możliwych do realizacji działań, budżetu czy wymagań związanych z informacją i promocją projektów. Omówiono również zagadnienia związane z partycypacją, pomocą publiczną oraz wymogami odnośnie przestrzegania polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, Nowym Europejskim Bauhausem oraz Europejskim Zielonym Ładem. Uczestnikom przekazano również informację na temat planowanych terminów naborów w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg Polska − Słowacja 2021-2027.

Ostatnią część spotkania poświęcono Funduszowi Małych Projektów. Przedstawicielka Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przedstawiła podsumowanie wdrażania mikroprojektów w Programie Interreg PL-SK 2014-2020 oraz główne założenia Funduszy Małych Projektów dla nowej edycji programu na lata 2021-2027.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 uczestników reprezentujących lokalne samorządy, instytucje kultury, ochrony przyrody oraz organizacje pozarządowe.
12
34657
89

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja PL-SK 2021-2027.pdf)Prezentacja PL-SK 2021-2027.pdf[ ]4324 kB

Back to top