Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Informujemy, że w dniu 12.01.2023 r. w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" ul. Wita Stwosza 12 odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 dotyczące Priorytetu 2. - Lepiej połączone pogranicze.


Należy mieć na uwadze, że w ramach Priorytetu 2:

Infrastrukturę drogową o charakterze transgranicznym stanowią drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi:

 • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące bezpośrednio do granicy państwa,
 • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i łączące się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy, a jednocześnie będące szlakiem drogowym prowadzącym do innej miejscowości.

Dofinansowaniem objęte są odcinki dróg / drogowe obiekty inżynierskie, które jednocześnie:

 • znajdują się w jednym ciągu komunikacyjnym lub łączą się z tą samą drogą prowadzącą bezpośrednio do granicy,
 • mają porównywalne parametry techniczne (np. obciążenie jezdni) po obu stronach granicy,
 • są dostępne dla transportu publicznego lub będą dostępne w wyniku modernizacji,
 • wynikają z regionalnych i/lub lokalnych strategii rozwoju i planów modernizacji dróg,
 • posiadają analizę potrzeb uzasadniających realizację (analiza popytu oraz analiza technicznych możliwości poprawy łączności komunikacyjnej),
 • posiadają analizę skutków realizacji dla środowiska (ma określić m.in. działania łagodzące ewentualne oddziaływanie modernizowanej drogi na środowisko takie jak np. ekrany dźwiękochłonne, pasy zieleni rozgraniczającej, przepusty pod drogami dla migrujących zwierząt),
 • będą podlegały kompleksowej modernizacji,
 • poprawią funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz mogą przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Modernizacja drogi może dodatkowo obejmować budowę przykładowo:

 • chodnika (w terenie zabudowanym oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, poza terenem zabudowanym - np. wzdłuż dróg, po których prowadzą szlaki turystyczne),
 • ścieżki rowerowej,
 • ciągu pieszo-rowerowego,
 • zatok autobusowych,
 • kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczania wód opadowych,
 • oświetlenia,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier ochronnych i ekranów dźwiękochłonnych,
 • przejść i przepustów dla zwierząt,
 • pasów zieleni.

Projekty infrastruktury drogowej powinny pośrednio przyczyniać się do realizacji celów Europejskiego zielonego ładu.

Planowane działania powinny wpisywać się w programy ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz programy ochrony powietrza (jeżeli dla danego obszaru są opracowane). 

Podczas wyboru projektów do dofinansowania, priorytetowo będą traktowane działania poprawiające jakość infrastruktury drogowej na obszarach pozamiejskich.

Dofinansowanie projektu dot. modernizacji dróg:  minimalne 500 000 EUR, maksymalne 4 000 000 EUR

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23.12.2022 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko oraz nazwę instytucji.


Jednocześnie prosimy o przesłanie pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć na szkoleniu celem wcześniejszego ich przekazania ekspertom prowadzącym szkolenie.

Back to top