Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W dniu 12 października 2022 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Oddział Współpracy Terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej, poświęcona wdrażaniu programów współpracy terytorialnej na terenie województwa podkarpackiego. Wydarzenie to miało na celu podsumowanie realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa perspektywy 2014-2020 oraz zapoznanie jego uczestników z programami Interreg nowej edycji 2021-2027.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. administracji rządowej, samorządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Osobna część konferencji poświęcona była programowi wspólpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Posumowanie efektów realizacji programu edycji 2014-2020 przedstawił Pan Krzysztof Kaczmarek, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg PL-SK w Krakowie. Jego kolejne wystąpienie poświęcone zostało zaprezentowaniu najważniejszych informacji na temat nowego programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Kolejny prelegent, Pani Ewa Daszykowska ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, przedstawiła prezentację na temat Funduszu Małych Projektów Interreg PL-SK 2021-2027. Zaprezentowane zostały również dwa projekty Interreg PL-SK: 2014-2020: "Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie" Powiatu Bieszczadzkiego oraz "Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady" Powiatu Leskiego.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja, który jest umiejscowiony w Oddziale Współpracy Terytorialnej przygotowuje kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dla przyszłych wnioskodawców, dotyczące Programu Interreg PL-SK. Planowane terminy spotkań: 8.11.2022 r. – w Przemyślu, 15.11.2022 r. – w Krośnie, 22.11.2022 r. – w Sanoku.

Poniżej - prezentacje do pobrania.

16917191820

2122

 

Back to top