Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Kontynuując działania rozpoczęte konferencją  "Współpraca terytorialna w województwie podkarpackim – doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 12 października 2022 r. w Rzeszowie, Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK w Rzeszowie zorganizował w dniu 8 listopada w Przemyślu drugie z cyklu spotkań informacyjno promocyjnych. Wydarzenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych nowym programem Interrg Polska-Slowacja 2021-2027 i mialo na celu m.in. aktywizację potencjalnych beneficjentów z terenu wschodniej części województwa podkarpackiego, który do tej pory generował relatywnie niewiele projektów.

Spotkanie rozpoczeło się podsumowaniem realizacji programu Interreg PL-SK 2014-2020 ze szczególnym uwzgoędnieniem efektów jego wdrażania w naszym regionie, jednak jego główną część zajęła prezentacja poświęcona wprowadzeniu do nowego programu Interreg PL-SK 2021-2027. Uczestnikom spotkania przedstawiono szczegółowe informacje na temat programu, w tym m.in jego zakresu tematycznego i możliwych do realizacji działań, budżetu, wymagań związanych z informacją i promocją projektów. Omówiono rownież "nowości", tj. zagadnienia związane z partycypacją, pomocą publiczną oraz wymogami odnośnie przestrzegania polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, Nowym Europejskim Bauhausem oraz Europejskim Zielonym Ładem. Uczestnikom przekazano również informację na temat planowanych terminów naborów wniosków projektowych.

Ostatnią część spotkania poświęcono Funduszowi Małych Projektów. przedstawicielka Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przedstawiła podsumowanie wdrażania mikroprojektów w programie Interreg PL-SK-2014-2020 oraz głowne zalozenia Funduszy Małych Projektów dla nowej edycji programu na lata 2021-2027.

W spotkaniu wzięło udzial ok. 50 uczestników reprezentujących lokalne samorządy, instytucje kultury, ochrony przyrody oraz organizacje pozarządowe.

DSCF2615DSCF2623DSCF2620DSCF2619DSCF2618DSCF2640

 

Back to top