Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg BSR Logo 2021 2027

2 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

W programie uczestniczy 9 państw: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Norwegia.

Program jest skierowany do władz i instytucji publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu.

Pierwsze nabory projektów zostały zakończone. W połowie czerwca Komitet Monitorujący wybierze do wsparcia projekty małe, a we wrześniu projekty główne.

Więcej informacji o programie:

Interreg BSR Logo 2021 2027

W dniu 18.05 odbyło się posiedzenie się pre-Komitetu Monitorującego (KM) Programu. Do czasu zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską, KM nosi nazwę pre-Komitetu. Zzatwierdzenie Programu jest oczekiwane w czerwcu br.

Podczas spotkania pre-KM uzgodniono m.in.: regulamin KM, zmiany w podręczniku, aktualizację (m.in. w związku z zawieszeniem udziału Rosji i Białorusi w Programie) oraz zmiany edytorskie ogłoszeń naborów. Omówiono metodologię obliczania stawek godzinowych dla potencjalnych partnerów z państw UE spoza obszaru programu oraz statystyki pierwszych naborów na projekty małe i główne. Złożono 98 wniosków o dofinansowanie projektów głównych (w tym 11 z polskimi partnerami wiodącymi) oraz 42 wnioski o dofinansowanie projektów małych (w tym 10 z z polskimi partnerami wiodącymi). Więcej informacji o statystykach naborów znajduje się na stronie ewt.gov.pl:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ibsr-w-pierwszym-naborze-malych-projektow-polscy-wnioskodawcy-zlozyli-10-z-42-wnioskow-o-dofinansowanie/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-w-pierwszym-naborze-projektow-glownych-zlozono-98-wnioskow/

Podczas spotkania przedstawiono nowe narzędzie – interaktywną mapę projektów 2014-2020 (https://interreg-baltic.eu/map/) oraz o opublikowane na oficjalnej stronie programu wywiady nt. doświadczeń miast w realizacji projektów IBSR (https://interreg-baltic.eu/news/cities-towns). Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.
WS przeprowadzi wśród beneficjentów projektów ankietę, której wyniki zostaną uwzględnione podczas drugiego naboru wniosków.

Obecnie trwa weryfikacja kwalifikowalności partnerów w projektach małych i głównych. Projekty małe do dofinansowania zostaną wybrane w czerwcu br., natomiast projekty główne podczas wrześniowego spotkania KM.

Interreg BSR Logo 2021 2027

Zachęcamy do zapoznania się z interaktywną mapą projektów zrealizowanych w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Dzięki swojej interaktywności, mapa pozwala na:

  • wybór konkretnego kraju lub regionu,
  • filtrowanie projektów według priorytetów programu,
  • filtrowanie projektów według ich akronimów,
  • pokazanie wszystkich partnerów projektów lub tylko partnerów wiodących,
  • ukazanie sieci partnerów danego projektu,
  • możliwość bezpośredniego przejścia do szczegółowego opisu projektu.

Mapa projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Interreg BSR Logo 2021 2027

Nabór na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 zakończył się 26 kwietnia 2022 r. Złożono 98 wniosków o dofinansowanie, w tym 11 złożyli polscy partnerzy wiodący.

W sumie, partnerstwa utworzyło aż 987 partnerów z obszaru objętego programem oraz dwóch spoza tego obszaru. Największa liczba partnerów pochodzi z Finlandii, Łotwy i Polski. 30% to partnerzy, którzy nigdy nie brali udziału w programie Region Morza Bałtyckiego. Ponadto około 40% wnioskodawców z Danii i Polski nie brało wcześniej udziału w żadnych innych programach Interreg.

Najczęściej rolę partnera wiodącego pełnią organizacje edukacyjne i badawcze (53), a także lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne (29). Najwięcej projektów - 41 - złożono w trzecim priorytecie programu: Społeczeństwa neutralne dla klimatu.

Wszystkie złożone wnioski projektowe przechodzą obecnie proces sprawdzania dopuszczalności i oceny. Następnie Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wybierze najlepsze pomysły na projekty do dofinansowania. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest we wrześniu 2022 roku.

Równolegle trwa ocena wniosków dla małych projektów. Decyzja o wyborze małych projektów spodziewana jest w czerwcu 2022 roku.

Applications 1st call core projects B 003 768x769

Interreg BSR Logo 2021 2027

Trwa nabór na projekty główne w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Więcej informacji.

Interreg BSR Logo 2021 2027

  1. Pierwszy z projektów – opisany w załączniku pn. Baltic-H2-Economy - koncentruje się na harmonizacji systemu mobilności wodorowej H2 w regionie Morza Bałtyckiego, umożliwiającej spójne wykorzystanie rozwiązań z zakresu zielonej mobilności. Jednocześnie, poprzez wprowadzenie projektów pilotażowych, obszarów testowych oraz skutecznych narzędzi propagowania informacji, projekt ma zmienić nastawienie firm i obywateli w kierunku pozytywnego postrzegania czystych technologii H2. Autor pomysłu szuka głównie władz publicznych, instytucji publicznych (porty, gminy itp.), również uczelni wyższych, NGO oraz MŚP. Osoba do kontaktu – w załączniku
  1. Drugi projekt – SIMBA - dotyczący symbiozy przemysłowej "Rozwój zrównoważonych miast poprzez tworzenie ekosystemu symbiozy przemysłowej”. Pomysł na współpracę ma na celu opracowanie narzędzi do identyfikacji i oceny potencjału symbiozy przemysłowej w mieście. Zostanie opracowana metodologia pokazująca, jak miasto może analizować możliwości w tym zakresie, a także w jaki sposób firmy mogą ocenić swój potencjał udziału w symbiozie przemysłowej. Poszukiwani są partnerzy z sektora publicznego, którzy będą zaangażowani w transfer rozwiązania na poziomie regionalnym, organizacje wspierające biznes do działań pilotażowych oraz uniwersytety do opracowania metodologii i narzędzi informatycznych. Wszyscy partnerzy będą zaangażowani we wszystkie pakiety robocze. Osoba do kontaktu: vilma vilutytė, Project Manager, tel. +370  605 67531, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowane instytucje mogą kontaktować się bezpośrednio z pomysłodawcą projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (2022-04-05-Baltic-H2-Economy.pdf)2022-04-05-Baltic-H2-Economy.pdf[ ]194 kB

PIF IBSR

Złożone opisy pomysłów projektowych będą konsultowane z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu Programu. Po konsultacji należy złożyć wniosek o dofinansowanie w systemie BAMOS+.
Termin dla wnioskodawców projektów małych upływa 30 marca br., a dla projektów głównych - 26 kwietnia br. 

Do czasu złożenia wniosków aplikacyjnych, można dołączyć do projektu poprzez Matchmaking Platform - platformę umożliwiającą zapoznanie się z koncepcją projektu, bezpośredni kontakt z jego pomysłodawcą i zgłoszsenie chęci partnerstwa.

Więcej infromacji o Programie.

Interreg BSR Logo 2021 2027

Trwa nabór na projekty małe i projekty duże w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Termin pierszego obligatoryjnego kroku - złożenia opisu koncepcji projektu (PIF) upłynął 9 marca br. dla projektów małych oraz 15 marca br. dla projektów dużych. Kolejnym krokiem są konsultacje projektu oraz wnioskowanie o dostęp do systemu BAMOS+.

Po uzyskaniu dostępu do systemu oraz założeniu konta, czas na złożenie wniosku aplikacyjnego w BAMOS+.

  • Termin dla projektów małych to 30 marca br. godzina 16.00
  • Termin dla projektów dużych to 26 kwietnia br. godzina 16.00

Ze względu na przeciążenia serwerów w dniach poprzedzających termin składania aplikacji, zalecamy, aby złożyć wniosek możliwie jak najwcześniej.

Więcej pomocnych informacji dotyczących aplikacji w systemie BAMOS+ można znaleźć w poniższym filmie instruktażowym przygotowanym przez Wspólny Sekretariat/Instytucję Zarządzającą Programem. Film posiada polskie napisy.

Deklaracja partnerów znajduje się na stronie Programu

Back to top