Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo 21 27

 

Podsumowanie programu Interreg Polska-Słowacja  2014-2020 i perspektywy współpracy w ramach tego programu w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – to główne tematy posiedzenia Polsko-Słowackiej grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, które odbyło się 22 maja 2023 r. w rzeszowie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Uczestniczyli w nim wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i szef Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Polska-Słowacja Pavol Skulavik. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Podkarpackiego, p. Władysław Ortyl. Przewodniczącym delegacji słowackiej był p. Milan Majerský, Predseda Samorządowego Kraju Preszowskiego.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania, m. in. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Polska realizuje Program Interreg ze stroną słowacką już od 2004 r. Od tego czasu zainwestowano w rozwój polsko-słowackiego pogranicza ponad 411 mln euro ze środków europejskich. 

"Dobra współpraca partnerów z obu stron granicy już od blisko 20 lat wzmacnia polsko-słowackie więzi społeczno-gospodarcze. Widać to na przykładach projektów, które są z powodzeniem kontynuowane w kolejnych konkursach i edycjach programu"

 – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas posiedzenia Polsko–Słowackiej grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, które odbyło się w Rzeszowie.

W perspektywie finansowej 2021-2027 pogranicze polsko-słowackie zyska ok. 132 mln euro z budżetu Unii Europejskiej. 

"Środki te przeznaczamy m. in. na wsparcie transgranicznej turystyki i kultury, adaptację do zmian klimatu oraz wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej"

 – podkreśliła wiceszefowa MFiPR.

Dofinansowane zostaną także projekty infrastruktury drogowej i przyjazny środowisku transport. Ważną częścią programu, jak w każdej jego edycji, będą małe projekty, które są najbliżej ludzi i ich małych, lokalnych potrzeb. W grudniu 2022 r. ogłosiliśmy pierwsze konkursy na projekty Interreg dla pogranicza, a w czerwcu tego roku rozpocznie się nabór projektów dotyczących m.in. turystyki i kultury.

logo 21 27

Informujemy, że na stronie internetowej  Programu zamieszczono zaktualizowany harmonogram naborów.

logo 21 27

31 marca 2023 r. zakończyły się trzy nabory na projekty standardowe, w których wnioskodawcy złożyli łącznie 51 wniosków o dofinansowanie, w tym:

 • 12 w naborze drogi,  
 • 29 w naborze klimat, 
 • 10 w naborze bioróżnorodność. 

Na stronie internetowej programu opublikowano harmonogram oceny złożonych wniosków o dofinansowanie.

logo 21 27

Informacja dotyczy naborów wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, prowadzonych w trybie konkurencyjnym:

Nr naboruPiorytetCel szczegółowyAlokacja naboruTyp projektuIlość złożonych wnioskówKwota wnioskowanego dofinansowania
PLSK.02.01-IP.01-001/22 Lepiej połączone pogranicze 1 20 005 741,00 € Standardowy 12 28 550 820,98 €
PLSK.01.01-IP.01-001/22 Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 1 8 800 000,00 € Standardowy 29 25 812 007,61 €
PLSK.01.02-IP.01-001/22 Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 2 3 880 000,00 € Standardowy 10 8 532 713,67 €

logo 21 27

Centrum Projektów Europejskich poszukuje ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach:

 • Klimat
 • Bioróżnorodność
 • Drogi
 • Elektromobilność
 • Turystyka i kultura
 • Współpraca instytucjonalna
 • Pomoc publiczna

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć drogą elektroniczną podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Wniosek zawiera:

 • kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta (załącznik nr 1.1),
 • oświadczenie kandydata na eksperta (załącznik nr 1.2),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora naboru i instytucje zaangażowane w realizację Programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, (załącznik nr 1.3),
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.

Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub przesłany w formie skanu wniosku zawierającego własnoręczny podpis eksperta.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 4 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych z naborem oraz zasad współpracy znajdują się w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej Programu pod linkiem: https://pl.plsk.eu/-/nabor-na-ekspertow-do-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 logo 21 27

Na stronie internetowej Programu stworzono dla Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:

https://pl.plsk.eu/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi

Tematy, które znalazły się na liście:

 • CST2021,
 • Finansowanie projektu,
 • Informacja i promocja,
 • Kwalifikowalność działań,
 • Partnerstwo,
 • Partycypacja,
 • Rozliczanie projektu,
 • Trwałość projektu,
 • Wniosek o dofinansowanie,
 • Wskaźniki,
 • Zasady horyzontalne.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista pytań i odpowiedzi będzie stale aktualizowana.

logo 21 27

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu, przygotowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny, prezentującego główne założenia Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

 

Środki na rozwój polsko-słowackiego pogranicza:

Budżet Programu wynosi prawie 130 mln euro. Nowa perspektywa na lata 2021-2027 to zwrócenie uwagi na klimat i bioróżnorodność, lepsze połączenie pogranicza, rozwój atrakcyjności turystycznej i współpraca instytucji oraz mieszkańców regionów po obu stronach granicy. Z efektów programu skorzystają zarówno mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza, jak i turyści odwiedzający te malownicze regiony.

Kto może skorzystać z Programu?

Katalog podmiotów, które mogą skorzystać z Programu jest bardzo szeroki. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć m.in.:

 • samorządy lokalne,
 • służby ratownicze,
 • instytucje kultury i oświaty,
 • stowarzyszenia gospodarcze, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje zajmujące się ochroną przyrody,
 • zarządcy dróg publicznych.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o Programie?

Najważniejsze informacje o Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, w tym m.in. listę działań kwalifikowalnych, potencjalnych beneficjentów Programu, ogłoszenia o naborach i daty szkoleń dla wnioskodawców znajdziesz na stronie: www.pl.plsk.eu.

Gorąco zachęcamy również do polubienia profilu Programu Interreg Polska – Słowacja na Facebooku.

 

logo 21 27

Informujemy, że w dniu 27.01.2023 r. Wspólny Sekreteriat Techniczny organizuje szkolenie on-line z pomocy publicznej dla wnioskodawców w programie Interreg Polska – Słowacja.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:00 - 17:00 na platformie ZOOM.

Szkolenie jest przeznaczone dla wnioskodawców z Polski i Słowacji (będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki), którzy planują złożyć wniosek w naborach ogłoszonych w grudniu 2022 r. (tj. drogi, bioróżnorodność, klimat).

Agenda wraz linkiem do spotkania znajdują się na stronie internetowej WST: Szkolenie on-line dla wnioskodawców z pomocy publicznej - Widok wiadomości - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu).

Back to top