Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Polska Slovensko Polska CMYK Color 02

W trakcie naborów wnioskodawcy złożyli łącznie 70 projektów, w tym:

 • 56 projektów dotyczących turystyki i kultury na łączną kwotę dotacji 120,42 mln EUR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (budżet naboru to 25,51 mln euro EFRR),
 • 4 projekty dotyczące elektromobilności na łączną kwotę dotacji 2,62 mln EUR EFRR (budżet naboru to 3 mln euro),
 • 9 projektów dotyczących współpracy instytucji na łączną kwotę dotacji 2,82 mln EUR EFRR (budżet naboru to 2,59 mln euro EFRR).

Nabory projektów zakończyły się 29 września 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursów jest przewidziane w I/II kwartale 2024 roku.

Odkrywaj pogranicze z Programem Interreg Polska-Słowacja!

Poznaj bliżej tradycje, kulturę i najpiękniejsze atrakcje polsko-słowackiego pogranicza. Efekty współpracy przygranicznych regionów zobaczysz podczas wydarzenia plenerowego, które odbędzie się 7 października (sobota) na Zamku Budatín w Żilinie na Słowacji.

 

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia planowane jest na godzinę 13.

W programie m. in. występy zespołów ludowych, koncert i warsztaty gry na dudach, Babiogórski pokaz mody czy degustacja polskich i słowackich potraw regionalnych.

Dla dzieci wystąpi teatrzyk z polskimi i słowackimi bajkami, a na terenie parku czekają liczne gry i zabawy z animatorami.

Beneficjenci Programu przygotowali dla odwiedzających stoiska, na których będzie można m.in. zobaczyć efekty już zrealizowanych projektów, wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy w okularach 3D czy obejrzeć filmy z polsko-słowackiego pogranicza.

Imprezie towarzyszyć będzie gra terenowa, która rozpocznie się o godzinie 11:30. Na uczestników gry czekają liczne zadania i zagadki związane z kulturą pogranicza. Chcesz wziąć udział? Zapisy - kontakt pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Wydarzenie finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!

 Zaproszenie PL    Agenda PL

logo 21 27

Informujemy, że zmienił się termin szkolenia dla wnioskodawców projektów drogowych Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027. Szkolenie odbędzie się 26 września w Bielsku-Białej.  Miejsce szkolenia i jego agenda pozostają bez zmian.

W związku z trwającym naborem na projekty w priorytecie 2: Lepiej połączone pogranicze, cel szczegółowy 1: „Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej”, działanie 1 „Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu” zapraszamy polskich i słowackich wnioskodawców na szkolenie, które odbędzie się 26 września 2023 r. w Bielsku-Białej (Centrum Konferencyjne ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała).

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie do 21` września br. poniższego formularza on-line.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rekomendujemy udział maksymalnie do dwóch osób z danej instytucji.

Tematyka szkolenia:

 • informacje o Programie,
 • logika projektu, planowanie zadań, wskaźniki,
 • ocena i kryteria wyboru projektów,
 • budżet,
 • wniosek o dofinansowanie - wprowadzenie do przygotowania wniosku oraz obowiązkowe załączniki dla naboru,
 • informacja i promocja.

Agenda szkolenia (plik do pobrania)

W trakcie szkolenia będzie możliwość konsultacji z pracownikami Wspólnego Sekretariatu Technicznego. W przypadku zainteresowania konsultacjami prosimy o przygotowanie materiałów projektowych, zwłaszcza mapy. 

W naborze trwającym do 31 października br. dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przebudową i modernizacją dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, które:

 • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją,
 • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją.

Wspierane są działania poprawiające dostępność dla transportu publicznego i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizowane elementy infrastruktury drogowej powinny poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi od 500 tys. do 4 mln euro.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się w rozdziale 2.6. Podręcznika programu.

 

logo 21 27
W dniu 28.08.2023 r. w Bielsku-Białej, podczas konferencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na kulturę”, odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

W ramach Funduszu Małych Projektów można realizować mikroprojekty o charakterze transgranicznym, skupiające się na turystyce przygranicznych regionów i współpracy mieszkańców obu państw.

Beneficjentami FMP w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 zostali:

 • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  - które będzie realizować projekt: „Twórcze pogranicze. Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Karpackim”,
 • Stowarzyszenie Region Beskidy - które będzie realizować projekt: „INTERREG Beskidy PL-SK / INTERREG Beskydy PL-SK”,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością - które będzie realizować projekt: „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”,
 • Żyliński Kraj Samorządowy - który będzie realizować projekt: „Współpraca ponad granicami”,
 • Preszowski Kraj Samorządowy  - który będzie realizować projekt: „Razem na pograniczu”.

Poniżej zdjęcia z oficjalnego podpisania umów, na którym obecni byli m.in.: Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Lea Malá, Dyrektor Generalna, Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej oraz przedstawiciele beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

   MicrosoftTeams image 3    MicrosoftTeams image 8

Fot. Wspólny Sekretariat Techniczny.

logo 21 27

Zakres tematyczny naboru: Drogi - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1.: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na głównej stronie internetowej programu (wiadomości) oraz w zakładce nabory.

logo 21 27

Harmonogram naborów w Programie Interreg Polska - Słowacja został zaktualizowany 13 lipca 2023 r.

Harmonogram

 

logo 21 27

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 26-27 czerwca 2023 r. w Bardejowie-Zdroju na Słowacji.

Komitet Monitorujący zatwierdził dofinansowanie pięciu projektów Funduszu Małych Projektów oraz dwóch projektów złożonych w naborze DROGI.

Ponadto Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w procedurze odwoławczej oraz Regulaminie KM, a także zmiany w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: zwiększenie alokacji o 2,7 mln EUR EFRR. 

  

logo 21 27

Informujemy, że 05.06.2023 r. zostały ogłoszone trzy nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

1. Turystyka i kultura - Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze; cel szczegółowy 1. wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,

2. Elektromobilność - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 2. poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami,

3. Współpraca instytucjonalna - Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 1. zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-turystyka-i-kultura

2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-elektromobilnosc

3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-wspolpraca-instytucjonalna

Back to top