Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Polska Slovensko Polska CMYK Color 02

18 mln euro z programu Interreg Polska – Słowacja zostanie przekazanych na remonty dróg na polsko-słowackim pograniczu, aby poprawić mobilność transgraniczną. Za tę kwotę pogranicze może zyskać do 34,1 km odnowionych dróg.

Dobre drogi to lepsza komunikacja, większe bezpieczeństwo podróżujących oraz lepszy rozwój integracji gospodarczej i społecznej. Skorzystają na tym mieszkańcy, turyści i biznes.

Planowane prace obejmą:

  • modernizację połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych, która będzie dotyczyć odcinków pomiędzy miejscowościami Sękowa – Ropica Górna po polskiej stronie i Hertník - Kľušov część Kľušovská Zábava po stronie słowackiej.
  • w Karpatach Wschodnich przebudowę drogi 892 na odcinku od granicy państwa do wsi Radoszyce po polskiej stronie oraz od wsi Havaj do wsi Malá Poľana po stronie słowackiej;
  • modernizację połączenia Górnego Szarisza z Muszyną. Prace zaplanowano na kluczowych odcinkach dróg prowadzących do polsko-słowackiej granicy - przejście Leluchów-Čirč, Kurov-Muszynka a Piwniczna-Mniszek n. Popradom.
  • poprawę połączenia drogowego pomiędzy gminą Istebna a gminą Čierne w Jaworzynce;
  • połączenie ze Słowacją przez Duklę. Po stronie polskiej założono rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla z drogą wojewódzką nr 992 na rondo w Nowym Żmigrodzie w województwie podkarpackim. Po stronie słowackiej planowana jest przebudowa na skrzyżowaniu drogi I/21 z drogą III/3541 i zakończy się na granicy powiatu Svidník/Stropkov na drodze III/3586.
  • modernizację żywiecko-czadeckiego korytarza drogowego. Partnerzy projektu planują po polskiej stronie przebudowę drogi powiatowej nr 1435S w gminach Węgierska Górka i Milówka oraz modernizację drogi II/520 w obszarze kastralnym Stará Bystrica po stronie słowackiej. Jest to tzw. projekt graniczny, czyli zatwierdzony bez pełnego wnioskowanego dofinansowania z powodu wyczerpania budżetu. Wszystkie przyszłe oszczędności drogowe w pierwszej kolejności będą przeznaczone na uzupełnienie dofinansowania tego projektu.

Decyzję o wyborze tych inwestycji podjął Komitet Monitorujący (KM) program Interreg Polska – Słowacja na posiedzeniu 21 marca 2024 roku. KM zatwierdził także pięć projektów tzw. rezerwowych w obszarze infrastruktury drogowej. Inwestycje w tych projektach będą mogły być realizowane, jeśli pojawią się oszczędności w programie z budżetu projektów zatwierdzonych do dofinasowania. 

Lista i opisy projektów:

Back to top