Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

 

Program Interreg V-A Polska-Slowacja 2014-2020

Ukazał się kolejny, kwietniowy numer newslettera Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-slowacja/aktualnosci/866-nowy-numer-newslettera-stowarzyszeniea-euroregion-karpacki-polska

Komitet Monitorujący zatwierdził zmianę programu dotyczącą realokacji wolnych środków EFRR z trzeciej do pierwszej osi priorytetowej.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-slowacja/aktualnosci/872-decyzja-komitetu-monitorujacego-realokacja-srodkow-z-trzeciej-do-pierwszej-osi-priorytetowej

Wspólny Sekretariat Techniczny opublikował film o projektach „transportowych”

https://www.youtube.com/watch?v=StQ_pOADpE4

Trwa konkurs Regiostars Awards

https://pl.plsk.eu/-/rozpoczela-sie-kolejna-edycja-konkursu-regiostars-awards

Zaktualizowano podręcznik Beneficjenta

https://pl.plsk.eu/-/aktualizacja-podrecznika-beneficjen-1#

Komunikat dla polskich beneficjentów w Programach EWT i EIS w sprawie zasady konkurencyjności i obowiązywania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP)

https://pl.plsk.eu/-/komunikat-dla-polskich-beneficjentow-w-programach-ewt-i-eis-w-sprawie-zasady-konkurencyjnosci-i-obowiazywania-przepisow-nowej-ustawy-prawo-zamowien-pu

Kultura pogranicza karpackiego (film)

https://pl.plsk.eu/-/kultura-pogranicza-karpackiego-film-

Do obejrzenia film promujący projekty z zakresu ochrony dziedzictwa.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu/840-film-promujacy-projekty-z-obszaru-dziedzictwo

 

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Ukazał się nowy, kwietniowy numer newslettera PBU Insider

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-bialorus-ukraina/aktualnosci/874-nowy-kwietniowy-numer-pbu-insider

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza do zapoznania się z wirtualnymi podróżami wśród projektów po polskiej i białoruskiej stronie granicy oraz filmami tematycznymi.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-bialorus-ukraina/aktualnosci/873-wirtualne-podroze-wsrod-projektow-oraz-filmy-tematyczne

Ogłoszono nowe konkursy Programu – dla szkół i dla filmowców.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/polska-bialorus-ukraina/aktualnosci/864-nowe-konkursy-programu-pbu

 

Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Aktualności programu: spotkanie konsultacyjne mające na celu uszczegółowienie zakresu tematycznego nowej edycji programu, wykonanie finansowe programu na koniec 2020 r.

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transnarodowe-2014-2020/europa-srodkowa/aktualnosci/636-interreg-europa-srodkowa-aktualnosci

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Przeprowadzono nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility)

https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transnarodowe-2014-2020/baltic/aktualnosci/821-rpmb-project-support-facility-edycja-2021-informacja

 

Interreg Europa 2014-2020

Ukazała się publikacja ekspertów platformy learningowej Skills for the Energy Transition

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/Skills_for_the_energy_transition_-_Policy_brief.pdf

Opublikowano wzajemną ocenę (peer review) na temat zarządzania logistyką miejską, przeprowadzoną dla Urzędu m. st. Warszawy we wrześniu 2020 roku.

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-wzajemna-ocena-dla-urzedu-mst-warszawy-na-temat-logistyki-miejskiej/

 

Redakcja:
Oddział Współpracy Terytorialnej
tel. 17 7476425, 17 7476429
ewt.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Gospodarki Regionalnej

Back to top