Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina zaprasza szkoły podstawowe (klasy V) oraz gimnazjalne (klasy I-II) z obszaru wsparcia Programu do udziału w kampanii promocyjnej, której celem jest integracja kulturowa i edukacyjna dzieci i młodzieży z regionów przygranicznych. Kampania ma także zwrócić uwagę na wdrażane projekty, które przynoszą korzyści młodemu pokoleniu (wydamy specjalną publikację poświęconą takim projektom). Aby przystąpić do kampanii szkoła wyznacza swój zespół, który wykonuje 4 zadania zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw edukacyjny na temat współpracy transgranicznej oraz atrakcyjny zestaw materiałów promocyjnych Programu. Najlepsze zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy zostaną zaproszone na spotkanie finałowe, które odbędzie się we wrześniu b.r. w Polsce. Święto współpracy terytorialnej - Dzień Europejskiej Współpracy przypada w dniu 21 września, finał odbędzie się w tygodniu przed lub po tej dacie. Organizator kampanii pokrywa zaproszonym zespołom wszystkie koszty związane z udziałem w finale, w tym koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać najpóźniej w dniu 4 maja b.r.

Więcej informacji wraz z załącznikami (formularz zgłoszeniowy, reguły, etc) – na stronie programu www.pl-by-ua.eu w Aktualnościach (obecnie pierwsza wiadomość w kolejności link http://www.pl-by-ua.eu/pl,news,164 ).

 

Back to top