Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Oddział Wpólnego Sekratariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 we Lwowie zaprasza na szlak współpracy transgranicznej, aby poznać doświadczenia wybranych projektów po stronie ukraińskiej. Podczas tygodniowego objazdu uczestnicy będą mogli spotkać się z beneficjentami z 6 regionów Programu (samorządami lokalnymi, instytucjami budżetowymi, organizacjami pozarządowymi) i zapoznać się z różnorodnymi projektami współpracy (ekologia, turystyka, wsparcie społeczne, medycyna, nauka, kultura, rozwój przedsiębiorczości). Uczestnicy będą mogli poznać rzeczywiste efekty, jakie udało się osiągnąć dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej. Objazd może być też okazją do nawiązania relacji transgranicznych i wspólnego planowania projektów w ramach programu w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Więcej informacji:

http://www.pl-by-ua.eu/pl,news,193

Back to top