Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

 

21 sierpnia 2014 w Arłamowie, na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich, odbyła się konferencja roczna Programu. Impreza gościła 146 osób ze wszystkich regionów wsparcia łącznie z przedstawicielami projektów, władz regionalnych oraz instytucji zarządzających Programem (razem 68 osób z Polski, 35 osób z Białorusi i 43 osoby z Ukrainy).

Konferencja, zatytułowana "Cooperation is on the climb" była okazją do pokazania kolejnych, ważnych efektów wdrażania Programu i została symbolicznie przeprowadzona na jednym z karpackich wzniesień. Poza tym Karpaty, jako regionu wspólnego dziedzictwa wielonarodowego i syntezy kultur były motywem przewodnim spotkania.


Podczas konferencji przedstawiony został aktualny stan wdrażania Programu oraz założenia dotyczące jego kontynuacji w ramach nowego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w perspektywie finansowej 2014-2020. Zaprezentowany został także film obrazujący najnowsze działania i rezultaty w projektach współpracy transgranicznej. Ciekawym punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów. Na przykładzie sześciu różnych projektów, w tym trzech dotyczących regionu Karpat, omówione zostały ciekawe przypadki wykorzystywania funduszy na różnych obszarach tematycznych, w tym troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo na górskich szlakach turystycznych, praca z trudną młodzieżą, rewitalizacja zabytków i rozwój instytucjonalnych form współpracy transgranicznej. 


Szczególnym punktem w programie konferencji było poznanie fragmentu nowego szlaku turystycznego GeoKarpaty - w ramach projektu „Geo-Karpaty - utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego" (projekt IPBU.01.02.00-18-203 /10), jak również wizyta w projekcie „Polańczyk i Shidnica - wykorzystajmy razem nasz potencjał turystyczny i kulturowy dla poprawy konkurencyjności Bieszczadów" (projekt IPBU.01.02.00-18-703 /11-00), w ramach której uczsetnicy mogli obejrzeć nowy amfiteatr w Polańczyku, wybudowany z funduszy projektu.


Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, a także okazją do spotkania z partnerami projektów i przedstawicielami instytucji Programu.

1405210556konferencjaplbyuaarlamow_900

 

 

1405211002konferencjaplbyua_900

 

 

 

 

Back to top