Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo Interreg NEXT Poland Ukraine CMYK Color

W dniu 30.11.2022 roku Program Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską! Daje to szansę na kontynuowanie współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, wzmacnianie więzi między organizacjami i mieszkańcami pogranicza oraz rozwój obszarów objętych współpracą.

Na Program PL-UA Unia Europejska przeznaczyła 187,4 mln EUR.

 

Projekty w Programie PL-UA będą realizowane w pięciu priorytetach:

priorytety

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej PBU, gdzie już teraz znajdą Państwo najnowsze informacje dotyczące Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. W miarę uruchamiania Programu informować będziemy o możliwościach otrzymania dofinansowania, terminach naborów oraz zasadach składania wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Komisję Europejską dokumentem Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Back to top