Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

 

10-11 sierpnia 2022 r. w Warszawie obradowała grupa robocza ds. przygotowania programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Było to pierwsze spotkanie grupy po wysłaniu programu do akceptacji Komisji Europejskiej w czerwcu tego roku.

Pomimo trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, większość uczestników wzięła osobiście udział w spotkaniu. Wśród nich przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz centralnych i regionalnych z Polski i Ukrainy oraz reprezentanci euroregionów i partnerów społeczno-gospodarczych.

W trakcie spotkaniania ustalono, że w związku z wojną w Ukrainie, będą potrzebne zmiany w programie, jednak wspólnym priorytetem jest teraz jak najszybsze jego uruchomienie. Zdecydowano się wprowadzić tylko te zmiany, które nie opóźnią przyjęcia programu przez Komisję Europejską. To, co można zrobić już dziś, to usprawnić działanie przejść granicznych i połączeń transportowych między Ukrainą a państwami Unii Europejskiej. Dlatego w priorytecie Granice zwiększona zostanie możliwość realizacji działań infrastrukturalnych. Najprawdopodobniej opracowany też nowy projekt strategiczny, który usprawni przepływ osób i towarów przez granicę.

Podczas spotkania omówiono również projekty strategiczne, które zgłosiły wcześniej regiony uczestniczące w programie. Dyskutowano także o realizacji mikroprojektów oraz systemie informacji i komunikacji w programie. Ponadto przedstawiciele Instytucji Zarządzającej przedstawili projekt systemu raportowania i przekazywania zaliczek projektom oraz zastosowania kosztów uproszczonych w rozliczeniach finansowych. System ten ułatwi realizację przedsięwzięć przez beneficjentów.

Komisja Europejska potwierdziła, że chce zatwierdzić program jeszcze w tym roku. Dzięki temu będzie można rozpocząć realizację programu w 2023 roku i ogłosić pierwsze nabory wniosków.