Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 trwały od 16 maja do 6 czerwca 2022 r. Ich celem było uzyskanie uwag do dokumentu szerokiego gremium interesariuszy, w tym:

  • potencjalnych beneficjentów programu,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. 

Zgłoszono 126 uwag, z których większość dotyczyła strategii programu (rozdział 1) oraz opisu wybranych osi priorytetowych (rozdział 2). Zdecydowana większość uwag (80%) została uwzględniona lub uwzględniona częściowo. Jedynie 27 komentarzy nie zostało uwzględnionych.

Zachęcamy do lektury raportu, który jest dostępny w zakładce Konsultacje programu.

Back to top