Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

7 180323pbu   Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

 1. Promocja kultury lokalnej i historii
 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem) realizowanym w regionach objętych Programem. Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

 

Obszar Programu obejmuje poniższe regiony:

 • w Polsce - podregiony: krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski,

puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki, suwalski;

 • na Białorusi - obwody: grodzieński, brzeski, miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;
 • na Ukrainie - obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwano-frankowski.

 

Poziom dofinansowania:

Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru to 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 000 a 60 000 euro.

Do złożenia projektów zapraszamy organizacje non-profit (jednostki budżetowe, samorządy, NGO, itp.).

Termin na złożenie wniosków aplikacyjnych upływa 31 października 2018 r. (włączając ten dzień, przy czym wnioski składane osobiście do biura Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Warszawie muszą zostać dostarczone do godziny 15.00 czasu lokalnego).

Przewidywany czas wyboru projektów to połowa 2019 roku.

Wymogi dla mikroprojektów:

Wszystkie szczegóły dotyczące tego naboru można znaleźć w Podręczniku Programu dla Drugiego Naboru Wniosków (Projekty z małym budżetem), który wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania  https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf

Wnioski aplikacyjne będą musiały być przygotowane przy użyciu aplikacji, która zostanie wkrótce umieszczona na stronie internetowej Programu.

Przed przygotowaniem Wniosku Aplikacyjnego proszę uważnie przeczytać wszystkie dokumenty. Przypominamy, że obowiązująca i wiążąca jest ich angielska wersja, ale dla celów informacyjnych na naszej stronie internetowej dostępne są również robocze tłumaczenia na języki narodowe.

Wsparcie dla Wnioskodawców:

Strona internetowa Programu:

 • instrukcja wypełniania Wniosku Aplikacyjnego,
 • robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (polska, rosyjska i ukraińska wersja językowa),
 • sekcja poświęcona najczęściej zadawanym pytaniom (FAQ),

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości:

 • Potencjalni Beneficjenci mogą uzyskać pisemną odpowiedź na zapytanie dotyczące wymogów naboru – wystarczy wysłać wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Przynajmniej raz w tygodniu wybrana grupa ekspertów Programu będzie udzielać odpowiedzi na nadesłane pytania.

Szkolenia i konsultacje indywidualne:

 • Seria szkoleń w trzech krajach odbędzie się między 11 a 28 września. Wkrótce otworzymy rejestrację na szkolenia.
 • Indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców dotyczące pomysłu na projekt i kompozycji partnerstwa są przewidziane w październiku. Szczegóły rejestracji ogłosimy we wrześniu.
 • Pierwsze Forum Poszukiwania Partnerów odbyło się w Lublinie 25-26 lipca. Drugie zorganizowane będzie w Brześciu 21-22 sierpnia.

Back to top