EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

 

7 ban pbu   Począwszy od 11 września 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny uruchamia serię szkoleń dla Wnioskodawców 2. naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Rejestracja na szkolenia jest wciąż otwarta - dla Tarnobrzega, Rzeszowa, Krosna, Przemyśla trwa do 17.09.2018 r.

Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

  • Promocja kultury lokalnej i historii oraz
  • Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Więcej informacji na stronie Programu pod adresem:

http://pbu2020.eu/pl/news/703