Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

7 ban pbu   Począwszy od 11 września 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny uruchamia serię szkoleń dla Wnioskodawców 2. naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Rejestracja na szkolenia jest wciąż otwarta - dla Tarnobrzega, Rzeszowa, Krosna, Przemyśla trwa do 17.09.2018 r.

Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

  • Promocja kultury lokalnej i historii oraz
  • Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Więcej informacji na stronie Programu pod adresem:

http://pbu2020.eu/pl/news/703

 

 

Back to top