Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

7 ban pbuPodczas posiedzenia, które miało miejsce 22 marca b.r w Białymstoku, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Bezpieczeństwo.

WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności. W grupie projektów wybranych do dofinansowania znalazły się 3, w których Partnerem Wiodącym jest podmiot z województwa podkarpackiego.

Więcej informacji na stronie Programu pod adresem:

https://www.pbu2020.eu/pl/news/495

Back to top