Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

W maju 2014 r., przedstawiciele Województwa Podkarpackiego zaprezentowali partnerom Projektu TOURAGE, dobre praktyki zidentyfikowane w ich regionie.

Klub Podróżnika-Seniora działa w oparciu o regionalny oddział PTTK w Rzeszowie. Raz w tygodniu seniorzy spotykają się, uczestniczą w odczytach, prezentacjach i dyskusjach. Wielu z nich od lat jest członkami PTTK, klub jednakże jest otwarty dla wszystkich interesujących się podróżami i turystyką. Raz w miesiącu organizowana jest wspólna wycieczka do ciekawego miejsca w regionie.

Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej przez cały sezon wiosenno-letni organizuje warsztaty garncarskie. Zagroda umiejscowiona jest w XIX-wiecznych budynkach urządzonych zgodnie w ówczesnymi standardami. Kilkudniowe warsztaty organizowane są głownie wiosną i latem, chociaż dla uczniów i turystów indywidualnych, także w innych miesiącach. Pod nadzorem garncarzy uczestnicy warsztatów uczą się sztuki lepienie i wypalania naczyń z gliny. Na początku działalności zagroda była miejscem głównie dla dzieci i młodzieży, ale w miarę upływu czasu zaczęła gościć coraz więcej odwiedzających z innych regionów Polski, a nawet z zagranicy. Obecnie, najbardziej interesującym elementem jej działalności jest międzypokoleniowy transfer tradycyjnych umiejętności. Jest to szczególnie ważne, ponieważ formalna edukacja w tym zakresie nie istnieje. Zagroda jest idealnym miejscem dla ergoterapii (terapii zajęciowej), która uważana jest za pomost pomiędzy terapią medyczną a zwykłą aktywnością zawodową.

Więcej informacji na temat zagrody garncarskiej można znaleźć na stronie internetowej: www.zagrodagarncarska.pl

 

Ogród Senusalny to ogród leżący w ramach kompleksu Arboretum w Bolestraszycach. Zapewnia on łatwy dostęp osobom niepełnosprawnym i w zaawansowanym wieku. W jego centralnej części znajdują się stawy, w których hoduje się rośliny wodne. Wiele roślin rośnie się w miejscach ułatwiających kontakt z nimi osobom posługującym się zmysłem dotyku (np. niewidomi). Na granicach ogrodu rosną rośliny większych rozmiarów, podczas gdy rośliny niewielkie i karłowate hodowane są w jego wewnętrznej części. Ogród posiada również zbiory roślin posegregowanych pod względem właściwości dotykowych, zapachu, kształtu liści i korzeni. Rośliny są oznakowane, także w alfabecie Braille’a. Ogród współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i jest jednym z 17 podobnych miejsc w Polsce. Został utworzony w 1975 roku i obecnie zajmuje obszar 28 hektarów.

Więcej informacji o Ogrodzie Sensualnym można znaleźć na stronie internetowej: www.bolestraszyce.com

W sercu polskich karpat znajdują się dwa sztuczne jeziora – Solońsklie i Myczkowskie. Kilkaset metrów od Jezoora Myczkowskiego znajduje się ośrodek Caritas odwiedzany przez osoby ze wszystkich grup wiekowych. Znaczącą część z nich stanowią seniorzy korzystający tu z fizjoterapii i rehabilitacji. W ramach ośrodka dziala takrze Centrum Nordic Walking świadczące usługi spacerów po okolicznych szlakach pieszych, takż pod opieką przewodnika. Szlaki te są względnie latwe i dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Nam ioejscu można wypożyczyć kijki, dostępna jest też opeika medyczna i dostęp do innych atrakcji jak prezentacja polskiej, ukraińskiej i słowackiej drewnianej architektury sakralnej w Ogrodzie Biblijnym.

Więcej informacji o centrum można znaleźć na stronie internetowej www.myczkowce.org.pl

Ostatnia z dobrych praktyk Podkarpacia wykorzystyje bogactwo środowiska naturalnego regionu. Wiele gatunków ptaków i zwierząt jest wspaniałym obiektem obserwacji i fotografowania. Usługi takie, dla indywidualnych miłośników na tury, a także dla grup, zapewnia Fundacja Przyroda Karpat. Spora częśc z nich to osoby powyżej 60-go roku życia.

Zdjęcia tutaj oraz tutaj

 

 

 

 

Back to top