Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Konferencja odbyła się w dniu 26 maja 2014 r. w Rzeszowie, a zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Jej uczestnicy zapoznani zostali z Projektem TOURAGE, a wstępnej prezentacji na ten temat dokonała Ulla Äänismaa, manager projektu, reprezentująca region Północna Karelia w Finlandii, będący partnerem wiodącym projektu.

Tematem przewodnim konferencji była problematyka rynku turystycznego seniorów, którzy stanowią ważną grupę docelową dla sektora usług turystycznych, stymulując rozwój nowych produktów i usług turystycznych, udoskonalając istniejące oferty w tym zakresie oraz włączając seniorów do procesu tworzenia nowych ofert.

W trakcie konferencji zorganizowano dwa równoległe panele dyskusyjne, w trakcie których starano się odpowiedzieć na pytanie czy na rynku istnieje odpowiednia oferta turystyczna skierowana do osób starszych, jak produkty i usługi turystyczne są wprowadzane na rynek oraz czy seniorzy mogą liczyć na odpowiedni personel i infrastrukturę.

Przedstawiciel Województwa Podkarpackiego, p. Jarosław Reczek zaprezentował 5 dobrych praktyk regionu, które mogą zostać potencjalnie wykorzystane przez pozostałych partnerów projektu. W dalszej części spotkania, p. ZoltánBalogh z Agencji Rozwoju Regionalnego Észak-Alföld (Węgry) przedstawił wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez partnerów projektu wśród osób starszych i dotyczących ich sposobu uprawiania turystyki. Badaniami objęci byli „lokalni” seniorzy, a także osoby przyjezdne – turyści z zagranicy. Wynika z nich, że seniorzy najchętniej j podróżują latem, chociaż wiosna i jesień także uważane są jako dobre terminy podróży turystycznych. Dla seniorów, ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór miejsca podroży są także bezpieczeństwo oraz satysfakcjonujący standard usług. P. Krzysztof Szpara, przedstawiciel Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprezentował wyniki tych badań, przeprowadzonych na teranie województwa podkarpackiego i porównał z wynikami zagregowanymi dla całego projektu.

W dalszej kolejności p. Joanna Zielińska-Szczepkowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła wpływ zmian demograficznych na działania podejmowane w tym regionie w kierunku poprawy oferty turystycznej skierowanej do osób starszych. Zidentyfikowano tam kilka typów turystyki: aktywną, religijną, zdrowotną itd. I w zależności od rodzaju opracowano odpowiednią ofertę. Przykładem są tzw. „Warmińsko-Mazurskie Igrzyska Seniorów”, jedna z tzw. dobrych praktyk projektu TOURAGE.

P. Jerzy Rut z Uniwersytetu Rzeszowskiego potwierdził, że pod określone typy turystyki należy opracowywać odpowiednie produkty. Oferta dla seniorów powinna być szczególnie starannie przygotowana ze względu za doświadczenie seniorów i ich wysokie wymogi odnośnie jakości. Szczególne znaczenie przywiązują oni do turystyki religijnej i uzasadnione jest zawarcie elementów tego typu turystyki w ogólnej ofercie do nich skierowanej.

W dalszej części konferencji, p. Spyridon Arseniou przedstawił plany rozwoju i wzmocnienia turystyki w Regionie Wschodnia Macedonia i Tracja (Grecja). Wg jego doświadczeń, zwyczaje, nawyki i upodobania seniorów są generalnie podobne do ich odpowiedników w innych grupach wiekowych, a tylko mała ich grupa potrzebuje wyspecjalizowanych usług. Region chce w związku z tym promować usługi turystyczne o wysokiej jakości jako swoją ofertę generalną, skierowaną do wszystkich grup docelowych. W dalszym ciągu swojego wystąpienia, p. Arseniou zaprezentował piec dobrych praktyk regionu Wschodnia Macedonia i Tracja..

Część plenarną konferencji zakończyła. p. Aija van der Steina z Universytetu Łotwy. Jej prezentacja dotyczyła segmentacji rynku, zachowań osób podróżujących oraz tzw. marketing mix skierowany do turystów-seniorów. Ta grupa turystów jest coraz większa, a jej znaczenie rynkowe stale rośnie a seniorzy stają się coraz bardziej aktywni. Rośnie też rola marketingu genderowego, ponieważ coraz większy odsetek turystów stanowią kobiety. Potrzeby osób starszych powinny być dobrze rozpoznane, po to aby umiejętnie przygotować odpowiednie dla nich produkty turystyczne. Należy bowiem pamiętać o tym, że seniorzy mogą unikać usług i produktów jednoznacznie do nich adresowanych, dlatego też nie mogą one być przedstawiane jako oferta dla osób „starych”

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie internetowej projektu TOURAGE: www.tourage.eu oraz http://dati.vidzeme.lv

Zdjęcia z konferencji

 

 

 

 

Back to top