Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

Bieżące wydarzenia w programie Interreg Europa 2021-2027:

Program Interreg Europa poszerzony o 7 państw

Do grona państw uczestniczących w programie Interreg Europa 2021-2027 (UE-27, Norwegia, Szwajcaria) dołączyło siedem nowych krajów:
• Albania
• Bośnia i Hercegowina
• Mołdawia
• Czarnogóra
• Macedonia Północna
• Serbia
• Ukraina
Dla polskich partnerów poszerzony zasięg geograficzny programu oznacza możliwość współpracy z partnerami z 35 państw.

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę programu Interreg Europa 2021-2027 pod koniec 2023 roku (Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11.12.2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2022) 4868 zatwierdzającą program współpracy „Interreg Europa” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) we wszystkich państwach członkowskich, z udziałem Norwegii i Szwajcarii CCI 2021TC16RFIR001).

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027


Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie jest planowany w okresie marzec – czerwiec 2024 roku. Nabór będzie otwarty we wszystkich celach polityki i wszystkich celach szczegółowych programu. Będą mogli w nim uczestniczyć partnerzy z 36 państw. Projekty współpracy międzyregionalnej mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.
Na potrzeby przygotowywania się do 3. naboru można na razie korzystać z narzędzi dostępnych w drugim naborze: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

Trwa rejestracja na doroczne forum współpracy programu Interreg Europa 2012-2027


W dniach 20-21 marca 2024 roku program Interreg Europa 2021-2027 zaprasza do Antwerpii (Belgia) na doroczne forum współpracy Europe, let's cooperate interregional cooperation forum. Językiem spotkania jest angielski. https://www.interregeurope.eu/event/europecooperates2024


Forum jest połączone z otwarciem trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie, który jest planowany w okresie marzec – czerwiec br.

W trakcie pierwszego dnia spotkania do dyspozycji uczestników będą specjaliści ze Wspólnego Sekretariatu, którzy podczas poszczególnych sesji:
• przedstawią warunki trzeciego naboru wniosków,
• udzielą porad i wskazówek, jak dobrze przygotować projekt,
• poprowadzą z wnioskodawcami wiodącymi konsultacje indywidualne

Drugi dzień Forum będzie poświęcony Platformie learningowej Interreg Europa (projekt strategiczny programu). Między innymi będzie można dowiedzieć się, jakie bezpłatne usługi eksperckie Platforma oferuje władzom publicznym wszystkich szczebli. Całe wydarzenie wzbogacają wizyty studialne oraz strefa networkingowa umożliwiająca m.in. poszukiwanie partnerów do współpracy.

Na konsultacje indywidulane, dyskusje networkingowe i wizyty studialne jest wymagana odrębna rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Szczegółowe informacje są dostępne w programie Forum: https://www.interregeurope.eu/event/europecooperates2024/programme#undefined

Rejestracja online na Forum jest prowadzona na stronie programu: https://www.interregeurope.eu/event/europecooperates2024

Back to top