Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

W dniach 12 i 13 grudnia w Alcala de Henares, odbyło się 4. posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa. Oto najważniejsze informacje ze spotkania:

  • 12 grudnia warunkowo zatwierdzono do dofinansowania 78 wniosków złożonych w drugim naborze (aby otrzymać dofinansowanie partnerzy muszą w określonym czasie spełnić nałożone na nich warunki, w tym także dotyczące redukcji planowanych budżetów). Lista warunkowo zatwierdzonych projektów jest dostępna na stronie programu. Z Polski w projektach uczestniczy 40 partnerów, cztery polskie instytucje pełnią rolę partnera wiodącego,.
  • Pan Moray Gilland (Head of Unit for Macro-regions, Transnational/Interregional/External Cooperation, Enlargement, DG REGIO) poinformował o zmianie programu Interreg Europa 2021-2027, w tym o uzupełnieniu budżetu programu o środki NDICI w wysokości 5 mln euro, co w rezultacie zwiększa budżet programu Interreg Europa 2021-2027 do kwoty 384 482 670 euro (zmiana na mocy decyzji wykonawczej Komisji z 11 grudnia 2023 roku).
  • Na dzień przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego członkowie zostali poinformowani, że Instytucja Zarządzająca programem Interreg Europa wystosowała pismo ponaglające do DG REGIO i DG NEAR ws. przyznania środków IPA (10 mln euro) dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. W trakcie obrad KM przedstawiciel DG REGIO poinformował, że opóźnienie w procedowaniu jest wynikiem realizacji innych, priorytetowych zadań KE
  • Z niewielkimi zmianami technicznymi zatwierdzono warunki trzeciego naboru wniosków w kształcie zaproponowanym przez Wspólny Sekretariat. Wspólny Sekretariat przygotuje komunikat dla partnerów z Bałkanów Zachodnich w kontekście planowanego przyznania im środków IPA.
  • Z niewielkimi zmianami technicznymi zatwierdzono warunki ograniczonego naboru wniosków w kształcie zaproponowanym przez Wspólny Sekretariat.

 Lista zatwierdzonych projektów

 

Back to top